ABBank: Lãi trước thuế 2019 kế hoạch 1,200 tỷ đồng, dời Hội sở chính ra Hà Nội

17-04-2019 11:04:00+07:00
17/04/2019 11:04 0
  •  

ABBank: Lãi trước thuế 2019 kế hoạch 1,200 tỷ đồng, dời Hội sở chính ra Hà Nội

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2019, theo đó Ngân hàng dự kiến dời trụ sở chính ra Hà Nội, kế hoạch lãi trước thuế 1,200 tỷ đồng và kiểm soát nợ xấu dưới 3%.

Dời Hội sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội

Năm 2019, ABBank đặt kế hoạch tổng tài sản của ABBank là 123,250 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện 2018. Dư nợ tín dụng đạt 63,030 tỷ đồng, tăng tương ứng 10%, trong đó cho vay khách hàng là 61,323 tỷ đồng, tăng 17%.

ABBank đề ra kế hoạch cho vay phải đi kèm với tăng thu phí và tiền gửi, ưu tiên tăng trưởng tín dụng ngắn hạn. Đối với trung dài hạn, hạn chế cho vay các dự án có thời gian dài, hạn mức cấp cho khách hàng phù hợp, hạn chế tập trung dự án lớn đối với một khách hàng hoặc nhóm khách hàng; phân tán rủi ro bằng hình thức mời gọi các ngân hàng góp vốn. Duy trì LDR của mảng doanh nghiệp ở mức 64%.

Chỉ tiêu huy động vốn đạt 105,115 tỷ đồng, tăng 55%, tính riêng tiền gửi khách hàng là 101,605 tỷ đồng, tăng 58%, trong khi huy động từ tổ chức tài chính quốc tế chỉ là 3,510 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ.

Tổng thu nhập của Ngân hàng đạt hơn 4,033 tỷ đồng, tăng 39%. Chi phí hoạt động kế hoạch gần 2,189 tỷ đồng, tăng 30%, trong đó chủ yếu tăng từ chi phí nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng quy mô và chi phí tài sản tăng với sự đầu tư về công nghệ thông tin trong năm 2019.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC kế hoạch là gần 645 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ thực hiện năm 2018. Do đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế ABBank đặt ra là 1,200 tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện năm 2018.

Kế hoạch xử lý nợ năm 2019, toàn hàng thu hồi/xử lý được gần 817 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu chính thức ở mức dưới 3% tổng dư nợ.

Kế hoạch các chỉ số tài chính cũng được đề ra như ROE đạt 15.4%, ROA đạt  1,1%, hệ số CAR trên 9%.

Năm 2019, ABBAnk cũng đề ra kế hoạch mở rộng mạng lưới (3 chi nhánh và 5 phòng giao dịch).

Đại hội lần này, ABBank cũng sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch dời trụ sở chính từ TPHCM về Hà Nội. Đại chỉ Hội sở mới tại số 36, Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Theo như tờ trình, vì lý do hầu hết TV HĐQT, BKS, Ban Điều hành và phần lớn đội ngũ lãnh đạo đều đang làm việc tại Hà Nội. Đồng thời, hạ tầng công nghệ, các máy chủ dữ liệu và vận hành kỹ thuật đặt tại Hà Nội, do đó việc di dời Hội sở chính về Hà Nội sẽ không làm xáo trộn kinh doanh, vận hành, thực tế giúp cho việc quản trị được thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn.

Đại hội lần này cũng sẽ bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 để HĐQT ABBank đủ số lượng 7 thành viên và đảm bảo hoạt động hiệu quả. Người được đề cử là ông Jason Lim Tsu Yang.

Không chia cổ tức 2018

Năm 2018, tổng tài sản của ABBank đạt 90,237 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước, tổng dư nợ đạt 57,325 tỷ đồng, tăng 14%.

Nghiệp vụ huy động vốn có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với nghiệp vụ tín dụng năm 2018. Tổng huy động đạt 67,972 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2018. Huy động từ các tổ chức tài chính quốc tăng tăng 41% so với cuối năm 2017.

Tổng thu nhập tăng 8%, chi phí hoạt động kiểm soát ở mức 1,687 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ở mức gần 315 tỷ đồng, giảm đến 38% so với năm 2018. Do đó, lợi nhuận trước thuế đạt gần 907 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước.

Tổng lợi nhuận còn lại của năm 2018 là 624 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là hơn 1,021 tỷ đồng. HĐQT nhận thấy việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích lũy vốn tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngân hàng trong những năm tới là cần thiết. Do đó, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang