ACB: Tăng vốn lên hơn 16,627 tỷ đồng, chia cổ tức 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu

08-04-2019 16:47:58+07:00
08/04/2019 16:47 2
  •  

ACB: Tăng vốn lên hơn 16,627 tỷ đồng, chia cổ tức 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu

Trong năm 2019, Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đề ra kế hoạch tăng vốn lên hơn 16,627 tỷ đồng, chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Chia cổ tức 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm qua, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh 2019 với những chỉ tiêu tăng trưởng như tổng tài sản tăng 15%, tín dụng tăng 13%, tiền gửi khách hàng tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Tại Đại hội lần này, ACB cũng sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận 2018. Sau khi tính cả gần 747 tỷ đồng lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia và trừ đi gần 666 tỷ đồng sử dụng để mua cổ phiếu, ACB dự định dùng gần 4,339 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2018. Ngoài ra, ACB cũng sẽ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ, tương đương hơn 3,741 tỷ đồng.

Đồng thời, ACB cũng sẽ trình kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2019 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2019 là 7,279 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và mua cổ phiếu quỹ, ACB dự định sẽ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó 20% được chia bằng cổ phiếu và 10% được chia bằng tiền mặt với tổng giá trị gần 4,864 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 16,627 tỷ đồng

ACB dự kiến thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 từ chia cổ tức bằng phát hành hơn 374 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2018 với mệnh giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 30%. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của ACB sẽ đạt hơn 16,627 tỷ đồng.

Ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là 3,741 tỷ đồng, ACB dự kiến sử dụng 1,706 tỷ đồng để tăng vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn; 1,706 tỷ đồng còn lại để mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản…

Bán cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động

ACB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phương án bán tối đa hơn 6.2 triệu cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lạo động. Với mệnh giá 10,000 đồng/cp, giá bán dự kiến sẽ không thấp hơn giá vốn bình quân của cổ phiếu quỹ là 16,072 đồng/cp. Như vậy, tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra tính theo mệnh giá dự kiến hơn 62.2 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch cổ phiếu tính theo giá bán dự kiến là 100 tỷ đồng. Nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi của ACB. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua mức thù lao cho và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS ACB năm 2019 với mức 0.6% lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế tăng 141% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản của ACB đạt 329 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2017 và hoàn thành 98% kế hoạch. Quy mô vốn huy động đạt 270 ngàn tỷ đồng, tăng 12% và hoàn thành 95% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 18%, góp phần cải thiện chi phí vốn.

Dư nợ tín dụng đạt 231 ngàn tỷ đồng, tăng 16% và hoàn thành 101% kế hoạch. Tín dụng bán lẻ tăng mạnh 20%. Quy mô nợ xấu giảm, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được duy trì mở mức 0.73%. Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 giảm từ 0.93% về mức 0.89%. Trong năm 2018, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) cải thiện ở mức 3.38%, cao hơn so với mức 3.27% cuản ăm 2017.

Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng đạt 6,389 tỷ đồng, tăng 141% so với năm 2017 và hoàn thành 112% kế hoạch. Trong đó, thu nhập lãi tăng 23% so với năm 2017, chi phí hoạt động được kiểm soát với mức tăng 8%. Tỷ lệ ROA và ROE đạt lần lượt 1.7% và 27.7%. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 12.81%, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 22.85%, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn là 32.63%.

Một số chỉ tiêu tài chính của ACB giai đoạn 2015-2018

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang