BacABank: Không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, lãi trước thuế quý 1/2019 tăng 16%

18-04-2019 19:00:00+07:00
18/04/2019 19:00 1
  •  

BacABank: Không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, lãi trước thuế quý 1/2019 tăng 16%

Trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 1/2019 sụt giảm 20%, nhưng do không ghi nhận chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nên lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Bắc Á (UPCoM: BAB) tăng 16%, đạt gần 245 tỷ đồng. Với kết quả này, Ngân hàng thực hiện được 27% kế hoạch đề ra cho năm 2019 về lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2019 vừa được công bố của BAB, ngoại trừ lãi từ dịch vụ tăng cao, gấp 6 lần so với quý 1/2018, đạt gần 33 tỷ đồng thì tất cả các khoản thu nhập lãi thuần, kinh doanh ngoại hối, vàng và lãi từ hoạt động khác đều giảm đáng kể.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của BAB

Thu nhập giảm và chi phí hoạt động tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 209 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 20%, đạt gần 245 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ việc không trích lập khoản dự phòng rủi ro tín dụng đã góp phần đưa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của BAB đều tăng 16% so với quý 1/2018, lần lượt đạt gần 245 tỷ đồng và 196 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0.43%

Tính đến thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của BAB đạt gần 97,194 tỷ đồng, tăng 165 triệu đồng so với đầu năm chủ yếu là nhờ cho vay khách hàng tăng nhẹ 3%, đạt gần 65,588 tỷ đồng.Trong khi đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng vẫn không có sự thay đổi so với hồi đầu năm.

Số dư trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành mà ngân hàng nắm giữ không thay đổi với hơn 487 tỷ đồng. Trong đó, BAB trích lập hơn 290 tỷ đồng cho khoản dự phòng giảm giá trái phiếu VAMC phát hành.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của BAB

Về các nguồn vốn huy động, BAB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 74,931 tỷ đồng, tăng 3%, cùng với phát hành giấy tờ có giá tăng 57%, đạt gần 2,089 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay của các TCTD khác giảm 23% so với đầu năm, đạt hơn 10,351 tỷ đồng.

Nợ xấu của BAB trong 3 tháng đầu năm 2019 giảm 43% so với thời điểm cuối năm 2018, trong khi nợ nghi ngờ tăng gấp 5 lần, thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm 97% so với thời điểm cuối năm và nợ có khả năng mất vốn không thay đổi. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 0.76% xuống còn 0.43%.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của BAB

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang