logo

Bánh kẹo Hải Hà bị phạt vì giao dịch với CTCK Nhất Việt khi chưa được chấp thuận

06-04-2019 11:07:04+07:00
06/04/2019 11:07 2
  •  

Bánh kẹo Hải Hà bị phạt vì giao dịch với CTCK Nhất Việt khi chưa được chấp thuận

Ngày 02/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC).

Cụ thể, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được bổ sung theo quy định vì đã có vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 23/04/2018, Công ty ký Hợp đồng dịch vụ chứng khoán với CTCP Chứng khoán Nhất Việt (người có liên quan của ông Lê Mạnh Linh và ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty), giá trị giao dịch là 140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận. Đến ngày 25/01/2019, Công ty đã công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty về Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và CTCP Chứng khoán Nhất Việt nêu trên.

Theo thông tin do HHC công bố, Công ty đã thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Chứng khoán Nhất Việt và thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang