BBT lên tiếng về loạt công nợ khiến kiểm toán ngoại trừ

16-04-2019 15:06:39+07:00
16/04/2019 15:06 0
  •  

BBT lên tiếng về loạt công nợ khiến kiểm toán ngoại trừ

CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT) vừa có giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính năm 2018 liên quan đến một số công nợ có giá trị sổ sách như sau:

Theo BBT, đây là số dư công nợ phải thu phải trả không xác định đối tượng tại số dư đầu năm 2009 cho đến này. Vì theo kết luận toàn diện BBT số 296 ngày 02/06/2010 của Thanh tra Thành phố và thông báo 273 ngày 30/04/2011 của UBND TPHCM và theo báo cáo tài chính 2009 đã kiểm toán thì do sự quản lý yếu kém của Ban điều hành trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2008 thì sản xuất trì trệ, hoạt động kinh doanh bị lỗ nhiều năm dẫn đến phải ngưng hoạt động sản xuất từ tháng 8/2008 và đến tháng 9/2009 mới bắt đầu hoạt động lại.

Do hạn chế về việc xác nhận số dư đầu năm 2009 từ các đối tượng phải thu, phải trả (thiếu biên bản xác nhận số dư công nợ đầu năm, cũng như việc không thể xác minh tính đúng đắn của các khoản công nợ nói trên) nên đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến ngoại trừ về các khoản này.

BBT cho biết, dự kiến trong năm 2019, BBT sẽ tiến hành đề xuất xử lý theo đúng quy định của quy chế tài chính của Công ty và pháp luật hiện hành.

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
1.BBT_2019.4.16_49f73ba_BBT2.jpg
2.BBT_2019.4.16_cf95e31_BBT1.jpg

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang