logo

Bến xe Miền Tây muốn mở hầu bao trả cổ tức 400%

17-04-2019 13:56:17+07:00
17/04/2019 13:56 7
  •  

Bến xe Miền Tây muốn mở hầu bao trả cổ tức 400%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa mới được công bố của CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS), doanh nghiệp này dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi cổ tức khủng cho năm 2018.

Bến xe miền Tây.

Chia cổ tức năm 2018 tới 400%

Năm 2018, WCS đạt doanh thu thuần 132.4 tỷ đồng và lãi ròng 66.5 tỷ đồng, tăng 3.8% và 7.2% so với kết quả năm trước.

Đáng chú ý, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt cho năm 2018 với tỷ lệ lên đến 400%, tương ứng 100 tỷ đồng. Cổ tức năm 2018 sẽ được chia làm 2 đợt, thời gian chi trả sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Theo BCTC kiểm toán năm 2018 của WCS, doanh nghiệp này có tổng tài sản hơn 328 tỷ đồng; trong đó, đến gần 259 tỷ đồng (gần 80% tổng tài sản) là các khoản tiền và tiền gửi ngân hàng. Công ty ghi nhận hơn 290 tỷ đồng vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối năm 2018 và không hề có nợ vay tài chính.

Kế hoạch 2019 đi ngang

Cho năm 2019, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận đi ngang với chỉ tiêu lãi ròng gần 67 tỷ đồng. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2019, hiện WCS chỉ dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ không thấp hơn 20%. Theo thông tin công bố, căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2019, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ chia cổ tức cụ thể sau này.

Một số chỉ tiêu kế hoạch của WCS trong năm 2019
Nguồn: WCS

Trong năm 2019, WCS cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng một số công trình dự án, đa phần là các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 với tổng mức đầu tư xấp xỉ 26 tỷ đồng.

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang