BIDV: Sau kiểm toán, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1.9%

09-04-2019 13:09:19+07:00
09/04/2019 13:09 2
  •  

BIDV: Sau kiểm toán, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1.9%

Sau khi có kết quả BCTC hợp nhất  kiểm toán năm 2018, tổng nợ xấu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) tăng thêm 2,105 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán, theo đó, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng đã tăng từ 1.69% lên mức 1.9%.

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV không sự thay đổi so với trước khi kiểm toán. Tuy nhiên, tổng nợ xấu của Ngân hàng đã tăng từ 16,698 tỷ đồng lên hơn 18,802 tỷ đồng sau khi có kết quả kiểm toán, tương đương tăng thêm 2,105 tỷ đồng (chênh lệch 13% so với trước khi kiểm toán). Trong đó, khoảng tăng này đến từ nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4).

Kết quả kinh doanh hợp nhất kiểm toán năm 2018 của BIDV
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của BIDV

Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn của BIDV đã tăng thêm 603 tỷ đồng, tương đương chênh lệch 12% và nợ nghi ngờ tăng thêm 1,502 tỷ đồng, chênh lệch 32% so với trước khi kiểm toán.

Với việc tổng nợ xấu tăng thêm như vậy, BIDV vẫn giữ nguyên chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 18,894 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của BIDV vẫn được giữ nguyên như trước khi kiểm toán.

Chất lượng nợ vay sau kiểm toán năm 2018 của BIDV
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của BIDV

Như vậy, kết thúc năm 2018, tổng nợ xấu của BIDV tăng từ 14,064 tỷ đồng lên 18,802 tỷ đồng, tương đương tăng 34% so với hồi đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của BIDV đã tăng từ 1.62% lên mức 1.9% so với năm 2017.

Ái Minh

FILI

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang