Cảng Quy Nhơn dự kiến niêm yết tại HOSE vào năm 2019

01-04-2019 15:14:10+07:00
01/04/2019 15:14 1
  •  

Cảng Quy Nhơn dự kiến niêm yết tại HOSE vào năm 2019

Năm 2019, CTCP Cảng Quy Nhơn (QuyNhonPort) đặt mục tiêu lãi ròng 100 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với kết quả thực hiện năm 2018 và dự kiến niêm yết tại HOSE.

Cảng Quy Nhơn đặt kế hoạch thận trọng trong năm 2019 khi tổng doanh thu gần 768 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2018, lãi ròng đề ra 100 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%. Trong năm, Công ty cũng dự chi ra 182 tỷ đồng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị.

Cụ thể, Cảng Quy Nhơn sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư các hạng mục dở dang năm 2018 như kho thức ăn gia súc chuyên dụng, hệ thống kiểm soát ra vào cổng và in hóa đơn điện tử, duy tu bảo trì công trình hàng hải, cơ sở hạ tầng, đầu tư phương tiện thay thế góp phần tăng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giảm thiểu chi phí sửa chữa, đầu tư hệ thống điện và nâng cấp một số thiết bị đang sử dụng diezel sang sử dụng điện.

Kế hoạch 2019 của QNP
Nguồn: QNP

Để có tiền đầu tư thực hiện dự án mở rộng cảng mà Công ty làm chủ đầu tư, Cảng Quy Nhơn dự tính sẽ chào bán hơn 13 triệu cp với giá chào bán là 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Theo đó, tỷ lệ phân bổ quyền sẽ là 3:1 (sở hữu 3 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được hưởng 1 quyền mua). Việc phát hành sẽ được thực hiện sau khi phương án đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Cảng Quy Nhơn sẽ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2019.

Do tình hình kinh doanh năm 2018 của một số doanh nghiệp trong khu vực gặp khó khăn nên nhiều mặt hàng qua cảng giảm sút mạnh so với kế hoạch và so với năm 2017, điển hình là các mặt hàng sắn lát, thức ăn gia súc, phân bón, tôm cuộn… giảm từ 17% đến 62% so với thị trường. Tuy nhiên, Công ty đã linh động kết hợp nhiều chính sách để thu hút nguồn hàng đồng thời giải quyết tình huống cấp bách, thuê ngày đội tàu lai dắt vào khai thác tại cảng Quy Nhơn do vậy, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 đã mang lại hiệu quả nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng tốt: dăm gỗ xuất khẩu có sản lượng thông qua đạt trên 3.8 triệu tấn, tăng 60% so năm 2017, sản lượng container đạt 127,316 teus, tăng hơn 10% so cùng kỳ.

Về kết quả, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 8 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 729 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch, trong đó doanh thu kinh doanh dịch vụ đạt hơn 717 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hơn 120 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch.

Năm 2018, Cảng Quy Nhơn đã hoàn thành đầu tư thiết bị vào 2 bộ cẩu giàn trên bến, 5 cẩu giàn tại bãi container cùng nhiều phương tiện thiết bị hiện đại khác, nâng cấp bãi container… trong năm 2018.

* Tài liệu đính kèm: QNP_Tai lieu DH co dong nam 2019-signed.pdf

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang