Cấp nước Chợ Lớn đặt kế hoạch lãi ròng gần 15 tỷ đồng

04-04-2019 19:00:00+07:00
04/04/2019 19:00 0
  •  

Cấp nước Chợ Lớn đặt kế hoạch lãi ròng gần 15 tỷ đồng

Vừa mới đây, CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) đã đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2019 với doanh thu gần 1,046 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 15 tỷ đồng.

Năm 2018, CLW có tổng sản lượng nước tiêu thụ gần 105 triệu m3, vượt 7% kế hoạch. Công ty cho hay để tiếp tục phát triển bền vững trong điều kiện địa bàn cấp nước đã phủ kín mạng lưới, khách hàng có xu hướng ngày càng tiết kiệm nước thì CLW sẽ giảm thất thoát nước bằng cách tăng áp lực, nâng cao chất lượng nước,…

Doanh thu cả năm đạt 978 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, doanh thu này gia tăng do giá bán trong năm tăng. Còn lãi ròng cả năm đạt gần 14 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch.

Kết quả năm 2018
Nguồn: CLW

Cũng trong năm 2018, Công ty đã gắn mới hơn 8,000 đồng hồ nước và duy trì tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100% trên địa bàn Công ty quản lý. Tỷ lệ thất thoát nước của CLW đầu năm là 31.48% đến cuối năm đã giảm xuống còn 24.06%, trung bình cả năm tỷ lệ thất thoát nước của Công ty giảm được 3.15%.

Công tác đầu tư thay mới ống mục chưa đạt tiến độ trong năm 2018, nguyên nhân do công trình phải thay đổi quy mô theo yêu cầu từ chính quyền địa phương, sửa đổi thiết kế cho phù hợp tình hình thực tế ngoài hiện trường. Bên cạnh đó là công tác thỏa thuận hướng tuyến với các đơn vị quản lý gặp nhiều khó khăn trở ngại, điểm cuối nữa là trong 5 tháng đầu năm Công ty chưa tìm được đơn vị tư vấn đấu thầu đáp ứng đầy đủ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Với niên độ hoạt động mới, Công ty đề ra kế hoạch cho tổng doanh thu gần 1,046 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 15 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2018 dự kiến được Công ty trình ĐHĐCĐ là 8%/mệnh giá cổ phiếu.

Trong năm 2019, CLW sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý (phần mềm GIS), nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng, thực hiện không tiền nước tại nhà khách hàng.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang