CDP: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 đi ngang

11-04-2019 13:41:34+07:00
11/04/2019 13:41 0
  •  

CDP: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 đi ngang

CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (UPCoM: CDP) đặt kế hoạch năm 2019 cho doanh thu là 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 28 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm 2018.

Năm 2018 là năm kinh doanh khó khăn của ngành dược nói chung và CDP cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân là do các chính sách của Nhà nước thắt chặt việc kinh doanh ngành dược; việc cấp visa thuốc chậm trễ làm nguồn hàng cung cấp không ổn định, một số đối tác giảm thị phần kinh doanh do hoạt động không hiệu quả;… dẫn đến sự giảm doanh thu, mặc khác chính sách thầu giá rẻ cũng làm cho lãi gộp ngày càng giảm theo mặc dù công ty đã tiết giảm chi phí.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2018 của CDP đạt hơn 3,058 tỷ đồng, thực hiện được 85% kế hoạch. Lãi ròng cả năm cũng chỉ đạt được 84% kế hoạch, tương ứng với gần 25 tỷ đồng. Trong năm 2018, CDP cũng đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 9% (mức kế hoạch năm là 12%).

Năm 2019 được Công ty nhận định chưa có gì thay đổi, là năm có nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh dược phẩm nên chỉ tiêu kế hoạch cho doanh thu là 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức gần 28 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm rồi. Dự kiến, CDP sẽ chi trả cổ tức tối thiểu 9% cho năm 2019.

Kế hoạch 2019 của CDP
Nguồn: CDP

Trong tài liệu Công ty cũng đã chia sẻ về kế hoạch thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Codupha - Lào nhằm thu hồi vốn cho Công ty.

Về hoạt động liên doanh giữa CDP với đối tác Lào, vốn góp đầu tư là 843,300 USD chiếm tỷ lệ là 93.7%, lợi nhuận sau thuế hàng năm đạt bình quân từ 8,500 USD đến 10,000 USD. Lợi nhuận này chỉ đủ duy trì hoạt động ổn định của Công ty và chưa chuyển lợi nhuận về từ ngày thành lập Công ty.

Nhà máy sản xuất đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng cũng như thời hạn thuê đất của Nhà máy còn lại 5 năm cũng là một vấn đề gây khó khăn cho công ty liên doanh trong những thời gian tới.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang