Chậm trả cổ tức, SJS bị Sở nhắc nhở

23-04-2019 15:18:14+07:00
23/04/2019 15:18 0
  •  

Chậm trả cổ tức, SJS bị Sở nhắc nhở

Sở GDCK TPHCM (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt lần thứ 4 vào ngày 30/09/2019.

* SJS "chơi" trò cũ với cổ đông!?

Theo đó, Sở nhắc nhở SJS nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị Công ty. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, SJS thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ là 10% và chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/05/2019.

Trong khi đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. Như vậy, SJS đã chậm trễ việc chia trả cổ tức năm 2016 và 2017 so với quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Sở nhắc nhở SJS nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Đối với việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/05/2019 để trả cổ tức 2017, Sở đề nghị SJS bổ sung công văn giải trình về việc đảm bảo nguồn tiền chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã thông báo.

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
20190423_20190422 - SJS - CV nhac nho viec cham tra co tuc 2016 2017.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang