Chiến lược miễn phí giao dịch phái sinh đang thắng thế?

06-04-2019 12:20:35+07:00
06/04/2019 12:20 4
  •  

Chiến lược miễn phí giao dịch phái sinh đang thắng thế?

Trong quý 1/2019, các vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới hợp đồng tương lai không có biến động nhiều. Tuy nhiên, sự bứt phá về thị phần của VPS đang là minh chứng cho hiệu quả của việc miễn phí giao dịch hợp đồng tương lai trong cuộc đua giành thị phần trên thị trường phái sinh.

Top 5 thị phần tiếp tục thuộc về VPS (trước là VPBS), VNDirect, HSC, MBSSSI. Đặc biệt, thị phần của VPS tăng mạnh từ con số 21.79% quý 4/2018 lên 37.5% quý 1/2019. Đi cùng với đà gia tăng thị phần của VPS là thị phần của các công ty khác trong top 5 giảm mạnh.

Kết quả này là câu trả lời về hiệu quả của chiến lược miễn phí giao dịch hợp đồng tương lai của VPS?

Các vị trí theo sau lần lượt là BSC, VCBS, VCSC, ACBS và VDSC. Trong đó, ACBS đã vượt qua KIS Việt Nam và VDSC để vươn lên vị trí thứ 9 hiện tại (công ty này xếp thứ 11 về thị phần trong quý 4/2018).

Nguồn: HNX

Chí Kiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang