×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CHP: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

12/04/2019 17:120

CHP: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190412_20190412 - CHP - Tai lieu DHDCD thuong nien nam 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang