Chứng khoán Dầu khí lên kế hoạch lợi nhuận 5.5 tỷ đồng năm 2019

12-04-2019 08:58:19+07:00
12/04/2019 08:58 0
  •  

Chứng khoán Dầu khí lên kế hoạch lợi nhuận 5.5 tỷ đồng năm 2019

Ngày 26/04 tới, CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với kế hoạch tổng doanh thu là 130 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 5.5 tỷ đồng.

Tổng doanh thu mà PSI dự kiến trong năm 2019 là 130 tỷ đồng, tăng đến 26% so năm 2019. Trong đó, doanh thu dịch vụ chứng khoán dự kiến là 84 tỷ đồng, tăng 23% do PSI tiếp tục đặt ra chiến lược mở rộng mạng lưới, tăng thị phần môi giới trong năm 2019.

Doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn dự kiến là 10 tỷ đồng từ nguồn cổ tức trong danh mục và đầu tư tự doanh, giảm 9% so với thực hiện năm 2018 do hiện trạng danh mục đầu tư của PSI có tỷ trọng cao là OTC nên Công ty cũng cân nhắc cận trọng trong việc dành nguồn lực vốn cho tự doanh để đảm bảo không quá mạo hiểm trong đầu tư. Vì vậy, doanh thu đầu tư năm 2019 được đặt mục tiêu khiêm tốn và tập trung vào việc cải thiện chất lượng danh mục đầu tư.

Về doanh thu tư vấn dự kiến là 26 tỷ đồng, tăng 59% so với thực hiện năm 2018, cơ sở để PSI đặt kế hoạch cho doanh thu tư vấn gồm các dự án đã ký hợp đồng/triển khai trong năm 2018 sẽ được ghi nhận doanh thu trong năm tới, dự báo các hợp đồng sẽ ký mới và thu được phí trong năm 2019, giữ nguyên tỷ trọng đặt kế hoạch doanh thu tư vấn chiếm 20% kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty như kế hoạch năm 2018. Trong năm 2019, PSI tiếp tục đặt mục tiêu củng cố vai trò tư vấn tài chính cho các đơn vị trong ngành dầu khí, bên cạnh đó mở rộng ra ngoài ngành.

Doanh thu hoạt động khác năm 2019 được PSI đặt kế hoạch là 10 tỷ đồng, tăng 10% so năm rồi, mục tiêu để đạt được kế hoạch mảng này là tiếp tục phát triển mảng khách hàng tổ chức để thu thêm các giá trị gia tăng từ mảng khách hàng này.

Về chi phí, PSI dự kiến gần 125 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018, Công ty sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí và dùng nguồn đó để trích lập dự phòng. Lợi nhuận năm 2019 dự kiến là 5.5 tỷ đồng (sau thuế và sau khi trích lập dự phòng).

Trong năm 2018, tổng doanh thu PSI mang về gần 103 tỷ đồng, vượt 3% so kế hoạch và tăng 13% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu tư vấn tăng trưởng đến 65% so với năm 2017 nhưng chỉ đạt được 82% kế hoạch, doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn gấp đến 2.7 lần so với kế hoạch và tăng 60% so năm 2017. Lợi nhuận trước thuế của năm 2018 mà Công ty ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, vượt nhẹ 7% so kế hoạch.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang