Chuối dự kiến là nguồn thu chủ lực của HAG năm 2019

16/04/2019 08:482
  •  

Chuối dự kiến là nguồn thu chủ lực của HAG năm 2019

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đặt mục tiêu doanh thu thuần 5,125 tỷ đồng, giảm gần 5% so năm 2018; lợi nhuận trước thuế là 88 tỷ đồng, tăng 85% so năm trước.

Chuối dự kiến đạt sản lượng 244,248 tấn, mang lại doanh thu 3,545 tỷ đồng, đóng góp 69% trong cơ cấu doanh thu của HAG.

Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4,401 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85.9% trong cơ cấu doanh thu.

Trong đó, chuối dự kiến đạt sản lượng 244,248 tấn, mang lại doanh thu 3,545 tỷ đồng, đóng góp 69% trong cơ cấu doanh thu. 

Thanh long dự kiến đạt sản lượng 18,480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 11% trong cơ cấu doanh thu. 

Mít dự kiến sản lượng 3,018 tấn, mang lại doanh thu khoảng 129 tỷ đồng, đóng góp 2.5% trong cơ cấu doanh thu. 

Bưởi dự kiến thu được 1,561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1.3% trong cơ cấu doanh thu. 

Xoài dự kiến thu được 3,135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp hơn 1% trong cơ cấu doanh thu. 

Chanh dây dự kiến 1,115 tấn, mang lại doanh thu khoảng 30 tỷ đồng, đóng góp 0.6% trong cơ cấu doanh thu. 

Cao su dự kiến 15,081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9% trong cơ cấu doanh thu.

Các ngành khác bao gồm cung cấp dịch vụ, bán căn hộ và bất động sản đầu tư mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu. 

Trong năm nay, HAG sẽ chọn lọc danh mục các sản phẩm hiệu quả và tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái. Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm trái cây xuất khẩu đến được nhiều thị trường hơn và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.

Với kế hoạch này, HAG dự kiến không chia cổ tức, mà trích 5% vào quỹ đầu tư phát triển, 3% vào quỹ phúc lợi.

Năm 2018 đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia sang trồng cây ăn trái

Về tình hình kinh doanh năm 2018, HAG đạt mức doanh thu thuần 5,388 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của HAG đạt hơn 6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, 63.3% đến từ bán trái cây và bán ớt, còn 36.7% từ dịch vụ cho thuê, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bán mủ cao su, bán bò, bán tiêu và bất động sản đầu tư.

Cụ thể, đóng góp lớn nhất cho doanh thu đến từ ngành trái cây, với 2,897 tỷ đồng, tiếp theo là ớt với 514 tỷ đồng. Đứng thứ ba là doanh thu từ dịch vụ cho thuê với 509 tỷ đồng, còn lại 1,468 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bán mủ cao su, bán bò, bất động sản đầu tư, bán tiêu và hợp đồng xây dựng.

Theo HAG, từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh với cốt lõi là sản xuất cây ăn trái. Phát triển cây ăn trái là hướng đi đúng đắn của HAG do sản phẩm trái cây có thị trường tiêu thụ rộng lớn, thời gian thu hoạch nhanh và hiệu quả kinh tế cao, qua đó giúp Công ty cân đối lại thanh khoản và vượt qua giai đoạn khó khăn về dòng tiền. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho tương lai trong dài hạn.

Năm 2018, Công ty vẫn kiên trì thực hiện chiến lược đã đặt ra thông qua việc chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng hiện tại là Trung Quốc. Song song đó Công ty vẫn tiếp tục chăm sóc khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

Công ty đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái tính đến nay là 18,675 ha với với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện nay, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít đã đi vào khai thác.

Đối với cây cao su, trong năm qua, HAG tiếp tục duy trì chăm sóc 47,122 ha cao su.

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang