CII nâng sở hữu tại NBB lên 64% mà không cần chào mua công khai?

16-04-2019 13:32:52+07:00
16/04/2019 13:32 1
  •  

CII nâng sở hữu tại NBB lên 64% mà không cần chào mua công khai?

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ vào cuộc họp thường niên cho năm tài chính 2018 sắp được tổ chức.

Cụ thể, HĐQT NBB dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HOSE: CII) nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 64% mà không cần chào mua công khai. Thời gian dự kiến CII thực hiện nâng sở hữu tại NBB là từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến hết ngày 31/03/2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, CII đã nâng sở hữu tại NBB lên 49% sau đợt mua lại vào cuối tháng 3/2019.

NBB sắp về dưới trướng của CII?

Về kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, NBB đề ra mục tiêu doanh thu tăng trưởng 33% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi trước thuế của Công ty được dự kiến không có chuyển biến đáng kể, giảm xấp xỉ 2%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của NBB
Nguồn: NBB

Cũng mới vừa qua, NBB đã thực hiện phát hành riêng lẻ hơn 2.9 triệu cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần cho nhà đầu tư. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực sẽ là ngày 17/04/2019, số lượng cổ phần NBB sau khi thay đổi niêm yết sẽ là xấp xỉ 100.5 triệu cp.

Tài liệu đính kèm:
20190416_20190412 - NBB - CBTT Noi dung va tai lieu hop DHCD TN 2018.pdf

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang