CTP: Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Thủy muốn thoái 15% vốn

05-04-2019 11:45:02+07:00
05/04/2019 11:45 0
  •  

CTP: Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Thủy muốn thoái 15% vốn

Từ 08/04-07/05/2019, bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên HĐQT CTCP Cà phê Thương Phú (HNX: CTP) đăng ký bán hơn 1.8 triệu cp CTP, tương ứng 15% vốn nhằm mục đích chi tiêu cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,815,000 CP (tỷ lệ 15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,815,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/04/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/05/2019.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang