Đạm Phú Mỹ tiết giảm mạnh chi phí trong quý 1/2019

22-04-2019 10:34:54+07:00
22/04/2019 10:34 0
  •  

Đạm Phú Mỹ tiết giảm mạnh chi phí trong quý 1/2019

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2019 với doanh thu đạt 1,326 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng.

Do nhà máy trong thời gian bảo dưỡng nên trong quý 1 chi phí quản lý, bán hàng của Đạm Phú Mỹ giảm mạnh. Theo đó, tại công ty mẹ, chi phí quản lý giảm 31%, chi phí bán hàng giảm gần 36%, mức giảm sâu hơn so với mức giảm doanh thu 31%.

Việc chi phí quản lý bán hàng giảm mạnh còn do Đạm Phú Mỹ thực hiện chủ động tiết giảm chi phí trên toàn hệ thống. Theo báo cáo hợp nhất, trong khi doanh thu đạt 1,596 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ, thì chi phí quản lý giảm 27%, chi phí bán hàng giảm 31%.

Đáng chú ý là doanh thu hợp nhất giảm thấp hơn so với doanh thu công ty mẹ, tương ứng là giảm 23% so với 31%.

Lợi nhuận công ty mẹ bằng 24% so với cùng kỳ 2018 thì lợi nhuận hợp nhất gần 54 tỷ đồng đạt 30% cùng kỳ 2018. Điều này cho thấy các công ty con mà Đạm Phú Mỹ gọi là các công ty vùng miền thuộc hệ thống phân phối của Đạm Phú Mỹ đóng góp doanh thu và lợi nhuận khả quan làm tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời điểm công ty mẹ đang bảo dưỡng nhà máy.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ được thực hiện bảo dưỡng trong gần 3 tháng đầu năm 2019 là thời điểm thấp vụ cũng giúp giảm ảnh hưởng của hoạt động bảo dưỡng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm.

Trong quý 1, do tình hình khó khăn chung, các doanh nghiệp ngành phân bón đều có kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018. Phân bón Bình Điền (BFC) ước đạt 7 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1/2019 giảm 86% so với cùng kỳ. Đạm Cà Mau (DCM) đạt 116 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý 1/2019, giảm 57% so với cùng kỳ.

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang