×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

DGW: Thông báo đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

11/04/2019 10:570

DGW: Thông báo đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190411_20190411 - DGW - CBTT duong link dang tai lieu hop dhcd thuong nien 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang