ĐHĐCĐ BED: Chia cổ tức 2018 tỷ lệ 93%

09-04-2019 09:52:41+07:00
09/04/2019 09:52 1
  •  

ĐHĐCĐ BED: Chia cổ tức 2018 tỷ lệ 93%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED), các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh 2018 cũng như kế hoạch 2019.

Cụ thể, cổ đông BED đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đạt 77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng cùng với việc tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt dự kiến 18%/vốn điều lệ. So với năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chỉ bằng lần lượt 92.5% và 21%.

Năm 2019, ông Nguyễn Văn Cần – Chủ tịch HĐQT BED có chia sẻ rằng kế hoạch kinh doanh của công ty phụ thuộc nhiều vào chính sách vĩ mô của Chính phủ về sách giáo khoa: một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, thay sách cuốn chiếu theo từng khối lớp theo từng năm. Do đó, công tác phát hành, in ấn, kiểm soát tồn kho, thanh lý hàng lạc hậu sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

Trong năm 2018, BED đạt được doanh thu thuần 83.2 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 23.37 tỷ đồng( tăng lần lượt 15.5% và 460% so với 2017). Đạt được kết quả kinh doanh như vậy, BED quyết định chi 27.9 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 93%, tương đương với 9,300 đồng/cp).

Ông Nguyễn Văn Cần cho biết, năm 2018 đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn hẳn các năm trước nhờ có sự đóng góp rất lớn của việc chuyển nhượng nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chỉ tiêu năm 2018 đều đạt và vượt mong đợi. Mặt bằng cho thuê được lấp kín gần hết diện tích cho thuê. Trong năm qua, Công ty đã thực hiện thay thế kệ giá tại một số nhà sách; sửa chữa trang trí các nhà sách bán lẻ nhằm phục vụ mục đích nhận diện thương hiệu.

Ngoài ra cổ đông tại hội đồng cũng đồng ý cho hai cá nhân là ông Lê Trường Kỹ (hiện là Thành viên HĐQT) và ông Nguyễn Văn Cần (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) tăng tỷ lệ sở hữu tại BED mà không cần chào mua công khai. Nếu mua thành công thì tỷ lệ sở hữu của cá nhân và người liên quan của ông Kỹ và ông Cần lần lượt là 54.15% và 27.66%.

Thành Tín

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang