ĐHĐCĐ GAS: Thúc đẩy tái cấu trúc, vẫn đang chờ kế hoạch thoái vốn Nhà nước

09-04-2019 11:04:06+07:00
09/04/2019 11:04 0
  •  

ĐHĐCĐ GAS: Thúc đẩy tái cấu trúc, vẫn đang chờ kế hoạch thoái vốn Nhà nước

Sáng ngày 09/04/2019, cuộc họp ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (HOSE: GAS) đã được tổ chức.

Đại diện GAS phát biểu tại Đại hội.

Năm 2018, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của GAS thuận lợi do giá dầu trong năm vừa qua nằm ở mức cao hơn so với giả định xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty.

GAS dự chia hơn 10,000 tỷ đồng cổ tức cho năm 2018

Về kết quả cụ thể, doanh thu thuần năm 2018 của GAS đạt hơn 75,600 tỷ đồng và lãi ròng gần 11,500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 18.3% so với năm trước.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc GAS – ông Dương Mạnh Sơn cho biết, cả 4 hệ thống khí của GAS hoạt động hiệu quả, cấp khí liên tục. Thêm nữa, các công trình này được bảo dưỡng liên tục. Nhờ đó, GAS có thể hoàn thành các kế hoạch về sản lượng trong năm 2018.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, GAS dự kiến chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 53% (tương ứng 10,144 tỷ đồng), đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 20% (tương ứng 3,828 tỷ đồng).

Đặt kế hoạch đi lùi, GAS tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động

Năm 2019, GAS đặt kế hoạch doanh thu 63,908 tỷ đồng và lãi ròng là 7,472 tỷ đồng, sụt giảm tương ứng 15.5% và 34.8% so với kết quả kinh doanh năm trước. Kế hoạch được xây dựng dựa trên giả định giá dầu 65 USD và 1 USD tương đương 23,000 đồng.

Đại diện GAS cho biết môi trường kinh doanh của Tổng Công ty trong năm tới sẽ gặp những khó khăn nhất định, vì thế Ban lãnh đạo xây dựng một kế hoạch kinh doanh vừa phải. Trong năm 2019, Tổng Công ty sẽ thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của tất cả các đơn vị trong hệ thống.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, GAS đặt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng hơn 5,700 tỷ đồng. Tổng Công ty cũng dành ra hơn 2,200 tỷ đồng, tương ứng 30% lãi sau thuế hợp nhất dự kiến của năm 2019 để trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2019, đại diện GAS cho biết Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

GAS cho biết hiện đã hoàn thành cơ bản các hợp đồng với các khách hàng điện, đạm về giá khí mới. Tổng Công ty cũng ký bổ sung mới các hợp đồng kinh doanh khác. Tuy nhiên, do một số dự án lớn của GAS gặp nhiều vướng mắc nên thời gian phê duyệt có kéo dài hơn so với kế hoạch.

Về hoạt động của các đơn vị thành viên, đại diện GAS chia sẻ nhóm công ty vẫn kinh doanh tích cực và nhận nhiều hỗ trợ từ công ty mẹ, phần lớn công ty con đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Duy chỉ có đơn vị PV PIPE là phải chịu lỗ 146 tỷ đồng trong năm 2018.

PVPIPE và PV Coating đang được đẩy mạnh tái cấu trúc.

Nhắc đến hoạt động tái cấu trúc, GAS cho biết sẽ tăng vốn tại PV GAS North (PVG) lên 51%, bên cạnh đó cũng xây dựng phương án nâng sở hữu tại PV GAS South (PGS) lên 51%. Tổng Công ty cũng đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại Gas City ngày 20/04/2018. Ngoài ra, GAS đang xây dựng phương án cải thiện kết quả kinh doanh của PV PIPE, PV Coating.

Trong khuôn khổ Đại hội, ĐHĐCĐ cũng tiến hành thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Hồng Sơn vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn (miễn nhiệm).

Phần thảo luận

-Tiến độ của việc thoái bớt vốn Nhà nước tại GAS?

Trong quá trình tái cấu trúc, GAS được phép thoái vốn Nhà nước xuống còn 65%. Tuy nhiên, lộ trình thoái vốn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

GAS đại diện cho cả ngành công nghiệp khí, và hiện nay thì định hướng mô hình và lộ trình phát triển của cả ngành cho tương lai vẫn còn chưa được quyết định cụ thể. Vậy nên GAS vẫn đang chờ những quan điểm cuối cùng của Chính phủ thì mới tính đến kế hoạch thoái vốn.

-Con số cụ thể doanh thu và lợi nhuận của GAS trong quý 1/2019 là bao nhiêu?

Doanh thu quý 1/2019 của GAS xấp xỉ 20,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vào xấp xỉ hơn 2,900 tỷ đồng.

“Về hoạt động của GAS, Tổng Công ty đề cao tính an toàn và nâng cao hiệu quả bộ máy. GAS cũng cam kết với mảng bán lẻ, chúng tôi sẽ gia tăng thị phần đối với mảng này, qua đó mảng bán lẻ có thể hỗ trợ tốt cho mảng bán buôn của doanh nghiệp.” – Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn chia sẻ.

Đại hội kết thúc với tất cả tờ trình đều được thông qua.

Vĩnh Thịnh

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang