ĐHĐCĐ HDBank: Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành việc sáp nhập PGBank

23/04/2019 09:37
23-04-2019 09:37:12+07:00

TRỰC TUYẾN

ĐHĐCĐ HDBank: Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành việc sáp nhập PGBank

Sáng ngày 23/04/2019, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. HDBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên gần 12,753 tỷ đồng.

Kết thúc Đại hội, các tờ trình đều được thông qua. Ngân hàng tiếp tục giữ truyền thống chia cổ tức cao và đều đặn trong nhiều năm liền, với tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 30%. Trong đó cổ đông HDBank sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng nhất trí với phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Kế hoạch tăng vốn này sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa chỉ tiêu an toàn vốn theo Basel II và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN chia sẻ tại Đại hội, trong năm qua, các chỉ tiêu hoạt động của HDB đều có xu hướng tăng trưởng, duy trì quy mô hoạt động ở vị trí khá lớn.

Ông Dũng cho biết trong 12 NHTM cổ phần trên địa bàn TPHCM, HDB đứng ở vị trí thứ 4 về tài sản, quy mô, đồng thời HDB đã thực hiện được các vấn đề về thanh khoản, đăng ký sớm với NHNN về hoàn thiện chuẩn Basel II. Thêm nữa, HDB đã niêm yết trên thị trường chứng khoán từ đầu năm 2018, đây là một bước minh bạch hóa thông tin để chuẩn bị cho Basel II.

Thảo luận:

HDB đã nộp hồ sơ cho NHNN để áp dụng chuẩn Basel II

So với các ngân hàng khác, HDB đang đứng ở vị trí nào? Có lợi thế gì trên thị trường?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: HDB đứng thứ 8 trong hệ thống NHTM, dựa trên chỉ số dư nợ, tổng tài sản, huy động. Về lợi nhuận, HDB đứng thứ 6.

Vị thế phát triển, HDB có sự gắn bó của các cổ đông gần 30 năm qua, thêm nữa gần đây IPO đón thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số cán bộ công nhân viên gồm các đơn vị thành viên trên 14,000 người. Thêm nữa kênh phân phối, điểm giao dịch của các công ty tài chính tiêu dùng trên 13,000 điểm trên cả nước.

Hệ sinh thái khách hàng riêng của HDB hơn 7 triệu khách hàng. HDB tham gia là cổ đông sáng lập Vietjet từ những ngày đầu, HDB sẽ có thêm lượng khách hàng khổng lồ từ Vietjet, cung cấp dịch vụ chi hộ qua HDB.

Kế hoạch sáp nhập với PGBank sẽ đi kèm theo kế hoạch hợp tác phân phối bán lẻ với xăng dầu.

HDB chuẩn bị đến đâu để hoàn thành Basel II?

Đầu năm 2018, đã ký hợp đồng mua giải pháp, phần mềm để thực hiện Basel II, đây cũng là đối tác đã thực hiện cho Vietcombank. Đến cuối tháng 10/2018 về cơ bản đã hoàn thành, và trong tháng 1/2019, HDB đã nộp hồ sơ cho NHNN để áp dụng chuẩn Basel II trước thời hạn. Chậm nhất đến cuối quý 2/2019 sẽ được NHNN chấp thuận chuẩn Basel II trước thời hạn.

Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành việc sáp nhập PGBank

Tiến độ sáp nhập PGBank? Khi nào hoàn thành sáp nhập?

Tổng giám đốc HDB: ĐHĐCĐ 2018 đã thống nhất phương án sáp nhập. Tháng 10/2018 NHNN đã chấp thuận. Sau đó 2 ngân hàng đã hoàn thiện hồ sơ nộp lại NHNN và hiện nay NHNN đang xử lý.

Công tác cho việc sáp nhập 2 ngân hàng đang tích cực hoàn thiện. Để xử lý vấn đề tồn đọng tại PGBank, HDB đã cử người tham gia vào HĐQT PGBank. Ông Lý Vinh Quang từ nhiệm HĐQT HDB để sang HĐQT PGBank. Dự kiến cuối năm nay hoàn thành việc sáp nhập.

Kế hoạch cụ thể để HDB trở thành ngân hàng bán lẻ?

Để khai thác, HDB sẽ sử dụng công nghệ ngân hàng điện tử, giải pháp kỹ thuật số  để phục vụ nhóm khách hàng. HDB đang chọn lựa đối tác để triển khai phương hướng này.

Dự thảo tăng hệ số rủi ro đối với khoản vay mua nhà, có ảnh hưởng gì với HDB?

Theo dự thảo khoản vay trên 3 tỷ đồng thì hệ số rủi ro 150%. Dự thảo nếu được ban hành chính thức sẽ có ảnh hưởng HDB. Hệ số rủi ro tăng từ 100% lên 150%, HDB sẽ phải tăng vốn điều lệ để đáp ứng hệ số CAR. Nếu không tăng vốn, quy mô phát triển sẽ bị hạn chế.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của HDB là bao nhiêu?

Xấp xỉ khoảng 32% so với tổng huy động. NHNN đang có dự thảo lộ trình giảm dần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Hiện nay hệ số này chưa ảnh hưởng gì hoạt động của HDB.

Tỷ lệ cho vay bằng tiền mặt của HD Saison?

Chiếm khoảng 35% tổng dư nợ. Cho vay tiền mặt của HD Saison khác với công ty tài chính khác, chỉ cho vay tiền mặt đối với khách hàng đã có vay trả góp của HD Saison rồi và trả nợ tốt thì mới cho vay tiền mặt. Theo dự thảo quy định mới của NHNN thì tỷ lệ này vẫn tương đương dự thảo.


ĐHĐCĐ thường niên 2019 của HD đang diễn ra sáng ngày 23/04

Tăng vốn điều lệ lên gần 12,753 tỷ đồng

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, vai trò quyết định đến việc thực hiện chiến 5 năm 2017-2021, HDBank đề ra mục tiêu kế hoạch đều tăng trưởng cho năm 2019.

Kế hoạch tổng tài sản đạt 250,066 tỷ đồng, tăng 16%, tổng huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) đạt 224,238 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Trong khi đó dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 160,811 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5,077 tỷ đồng, tăng tương ứng 27%. Các chỉ số ROE và ROA cũng được đề ra với mức 21.2% và 1.7%.

Đồng thời, Ngân hàng cũng dự định mở rộng mạng lưới điểm giao dịch lên 308 điểm trong năm nay.

Vốn điều lệ tính đến 31/12/2018 gần 9,810 tỷ đồng. Năm 2019, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ gần 9,810 tỷ đồng lên gần 12,753 tỷ đồng thông qua 2 phương án.

Dự kiến tăng vốn thêm gần 1,962 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 196 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phổ thông phát hành thêm với tỷ lệ 100:20.

Song song đó là tăng thêm 981 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 98 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:10 từ lợi nhuận chưa phân phối của HDB trong báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán sau khi trích lập các quỹ.

Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận từ cơ quan quản lý và dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng để đầu tư tài sản cố định phục vụ mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn, bổ sung vốn lưu động cảu Ngân hàng.

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019, HDBank cũng sẽ trình ĐHĐCĐ mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2019 tối đa bằng 1.2%/ lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2019 của HDB và tính vào chi phí hoạt động của năm 2019.

HĐQT HDB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ đơn từ nhiệm của của ông Lý Vinh Quang – TV HĐQT độc lập HDB. Sau khi miễn nhiệm TV HĐQT độc lập đối với ông Lý Vinh Quang, cơ cấu tổ chức của HĐQT HDB vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật và điều lệ HDBank.

Năm 2018 chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

Năm 2018, lợi nhuận trước và sau thuế của HDBank đạt lần lượt 4,005 tỷ đồng và 3,202 tỷ đồng, tăng gần 67% và gần 64% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 31/12/ 2018, tổng tài sản HDBank đạt 216,057 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng không bao gồm dư nợ trái phiếu VAMC đạt 129,624 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động đạt 186,722 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ROA và ROE ghi nhận 1.6% và 20.3%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1.5%.

Hoạt động kinh doanh của HD Saison trong năm 2018 cũng đạt kết quả khả quan với mức tăng trưởng từ thu nhập hoạt động và lợi nhuận sau thuế lần lượt 20% và gần 73% tương ứng 3,477 tỷ đồng và 719 tỷ đồng. Kết quả này nhờ vào đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay lên 12.7%, tỷ lệ ROE đạt 38%. Tỷ lệ nợ xấu của HD Saison ghi nhận 6.3%.

Theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018, HDBank sẽ trình ĐHĐCĐ chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên nguồn lợi nhuận còn lại sau khi trích đầy đủ các quỹ theo quy định để tăng vốn điều lệ.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HDBank đạt gần 3,202 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 2,369 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận có thể được chia cổ tức trong năm là hơn 2,586 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank cũng dự kiến phát hành 20% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tích lũy trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán để tăng vốn điều lệ. Tính đến 31/12/2018, thặng dư vốn cổ phần của HDBank đạt hơn 2,042 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận giữ lại sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 để tăng vốn điều lệ sẽ sử dụng vào mục đích bổ sung vốn cho hoạt động của HDBank.

Cát Lam

FILIMÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

KSV bị xử phạt và truy thu thuế gần 88 tỷ đồng

Ngày 30/11/2023, Tổng Cục thuế ra quyết định xử phạt vi phạm thuế đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (HNX: KSV).

Thủy điện Thác Mơ vẫn còn gần 272 tỷ đồng cổ tức tạm ứng trong năm 2023?

Sau 2 đợt tạm ứng cổ tức “khủng” gần đây, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) có thể còn một đợt tạm ứng cổ tức nữa, theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2023 mới công bố.

Thủy sản Hà Nội bị phạt và truy thu thuế hơn 1.4 tỷ 

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (UPCoM: SPH) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội. Tổng số tiền xử phạt và truy...

Dầu Tường An chuẩn bị gì cho Tết Giáp Thìn?

Trở lại với thị trường Tết Giáp Thìn, Tường An (OTC: TAC) tiếp tục chủ động triển khai sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết. Công ty cũng tiến...

Toàn cảnh kết quả kinh doanh quý 3/2023

Quý 3/2023, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu kinh doanh khởi sắc, thậm chí bùng nổ lợi nhuận. Trái lại, vẫn còn không ít doanh nghiệp bế tắc, chưa tìm được lối ra.

VNDirect dự báo lãi ròng VHM đạt gần 44 ngàn tỷ đồng trong năm 2024

Trong báo cáo phân tích gần đây, Công ty Chứng khoán VNDirect nhận định CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) có thể duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận ở mức hai chữ số trong hai...

Vietjet và Novus Aviation Capital ký kết thoả thuận tài chính tàu bay và hợp tác phát triển nhiên liệu hàng không bền vững

Vietjet (HOSE: VJC) và Novus Aviation Capital, công ty quản lý vốn và tài chính tàu bay hàng đầu thế giới có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)...

Một doanh nghiệp vận tải đường thủy muốn điều chỉnh giảm 95% kế hoạch lợi nhuận, mức thấp nhất 11 năm 

Từ ngày 11-25/12, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh...

Một công ty vốn Hàn Quốc tại Bắc Giang bị cưỡng chế khoản nợ thuế hơn 1 tỷ đồng

Cục thuế tỉnh Bắc Giang ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Nano...

Kinh tế khó khăn, công ty thời trang của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn báo lỗ

Kết quả nửa đầu năm 2023 của Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, công ty kinh doanh thời trang cao cấp của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn, không nằm ngoài bối cảnh...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98