ĐHĐCĐ NBB: Quyền lợi cổ đông nhỏ nằm ở đợt mua 20% cp quỹ

24/04/2019 09:19
24-04-2019 09:19:14+07:00

ĐHĐCĐ NBB: Quyền lợi cổ đông nhỏ nằm ở đợt mua 20% cp quỹ

BÀI CẬP NHẬT

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào sáng ngày 24/04/2019. Một trong những điểm nóng là việc CII sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 64% mà không qua chào mua công khai đã được cổ đông thông qua.

Đại hội bổ sung thêm tờ trình tiếp tục thoái vốn tại các dự án còn lại, mang về dòng tiền cho Công ty, tuân thủ theo quy định thoái vốn của pháp luật. Sau khi các cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 02 phút.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với tỷ lệ đồng ý 99.99%. Thông qua việc CII nâng tỷ lệ sở hữu lên 64% với tỷ lệ trên 92%. Ngoài ra, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh HĐQT của ông Chong Kuan Yew theo đơn từ nhiệm và chuyển chức danh Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc. Theo đó, Đại hội thống nhất ông Lưu Hải Ca giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NBB.

Ông Triệu cũng đính chính thêm về tờ trình CII nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 64%, về mặt nguyên tắc, CII không được bỏ phiếu.

Ông Đoàn Tường Triệu - Chủ tịch HĐQT NBB cho biết, sau giờ giải lao và có thảo luận, chúng tôi bổ sung phương án chào mua công khai 20% cp quỹ, giá trung bình từ định giá của 3 công ty chứng khoán và không thấp hơn giá trị sổ sách dựa trên BCTC đã được kiểm toán gần nhất.

Thảo luận

Quyền lợi cổ đông nhỏ nằm ở đợt mua 20% cp quỹ

Vai trò của ông lớn CII, tỷ lệ sở hữu của CII vượt 65% (không chào mua công khai) thì họ sẽ được quyền chấm dứt hoặc kéo dài thời gian hoạt động của NBB. Nếu trường hợp này xảy ra thì lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ NBB như thế nào?

65% hay 75% là vấn đề điều lệ, chúng tôi đã bị UBCKNN nhắc nhở 2, 3 lần sửa chữa điều lệ. Tôi cũng cổ đông nhỏ vậy. Sau khi mua 10% cp quỹ đợt này, cộng thêm 20% nữa thì còn đâu để mua nữa. Vấn đề ở đây có thể nói thẳng thắn, quyền lợi cổ đông nhỏ nằm ở đợt mua cp quỹ 20%, thay vì chúng ta ngồi đây thắc mắc. Chào mua công khai cũng là mấy anh nội bộ mua với nhau, còn ở ngoài rất ít.

Nội lực của NBB sẽ quyết định giá cổ phiếu. Tại Đại hội này, chúng ta vẫn chưa sửa điều lệ, chúng ta vẫn đi theo cơ cấu của điều lệ cũ.

Nhiều cổ đông có cùng ý kiến đợt mua cp quỹ vừa rồi diễn ra rất nhanh chóng, không minh bạch, đề nghị chào mua công khai. Một cổ đông đưa ra ý kiến đã từng có công ty mua cổ phiếu quỹ bằng hình thức chào mua công khai với giá cao hơn.

Chúng tôi thống nhất đề nghị sẽ đưa 2 phương án để cổ đông biểu quyết thông qua: Theo cổ đông lớn CII là tuân thủ theo quy định thị trường và thuê 1 đơn vị định giá, công bố thông tin trước chào mua.

Phương án 2 theo ý kiến 3 cổ đông nhỏ là chào mua công khai.

Cổ đông CII: Theo quy định của UBCKNN thì mua cổ phiếu quỹ không cần phải chào mua công khai. Nếu luật cho phép thì chào mua công khai, còn nếu luật không cho phép thì tuân thủ theo luật.

Sau khi cổ đông CII đọc những quy định về việc mua cổ phiếu quỹ đã nêu lên 2 vấn đề: Không có chào mua công khai và phải nằm trong biên độ dao động giá, không nên đưa ra nghị quyết trái luật.

Cổ đông nhỏ dẫn Nghị định 58 (2012) đưa ra ý kiến phải chào mua công khai. Cổ đông CII cho biết Luật Doanh nghiệp 2014, như vậy nghị định 2012 đã hết hiệu lực.

Chủ tọa đoàn quyết định nghỉ giải lao, trong lúc mọi người tìm hiểu thì ban chủ tọa sẽ liên lạc trực tiếp với UBCKNN.

Theo quan điểm HĐQT, mức giá chào mua là mua bao nhiêu?

Giá chào mua cổ phiếu quỹ công khai, tôi sẽ kể một câu chuyện vui có một cổ đông kiện NBB. Trong năm 2014 Công ty không có tiền nên không chia cổ tức như đã trình Đại hội thông qua. Tới 2017, Công ty chia cổ tức, họ bán cổ phiếu trước khi chia cổ tức rồi kiện. Chúng ta sẽ đưa ra 2 phương án, mua theo giá thị trường hay mua với giá nào. Nếu cổ đông không quyết định được thì sẽ đưa ra một vài phương án để biểu quyết.

Cổ đông CII đề xuất mua theo giá thị trường. Đồng thời, có thêm 1 công ty thứ 2 độc lập định giá, công bố đánh giá về NBB cho cổ đông nhỏ lẻ.

Chúng tôi tiếp thu ý kiến, Công ty sẽ thuê 1 tổ chức đưa ra ý kiến và công bố thông tin trước khi mua 20% cổ phiếu quỹ.

"NBB nên là công ty đại chúng hay là công ty không niêm yết"

Cổ đông của CII bức xúc khi đưa ra nhiều ý kiến. Công bố dòng tiền của NBB trong năm 2019? Về vấn đề mua 20% cổ phiếu quỹ phải tuân theo luật chơi thị trường, tức thuận mua vừa bán, không khống chế mức trần cũng không nên đặt ra mức sàn?

Thứ nhất, về dòng tiền, 2019 dòng thu đến từ dự án Quảng Ninh, Diamond, công nợ NBB 2 và NBB4, khoảng 2,500 tỷ đồng. Mua cp quỹ dự kiến 700 tỷ đồng và đền bù dự án 150 tỷ đồng.

Về vấn đề thoái vốn, do vướng đền bù dẫn đến một số dự án không triển khai được nên năm qua đã thoái vốn NBB 2 và NBB 4. Theo đề nghị tiếp tục thoái vốn, quan điểm của tôi nếu Đại hội cho tiếp tục thoái vốn thì chúng tôi sẽ thoái vốn, nhưng lưu ý theo lộ trình đạt được các thủ tục pháp lý.

Về mua cổ phiếu quỹ, phương thức và giá mua sẽ do Đại hội hôm nay quyết định.

Về vấn đề ủy quyền, như ông Trúc nói ủy quyền cho ban giám đốc, tôi đề nghị ghi rõ phạm vi ủy quyền? Với việc mua cp quỹ cùng việc tăng tỷ lệ sở hữu CII, cổ đông NBB ngày càng cô đặc, vậy câu chuyện của NBB sẽ như thế nào?

Vấn đề ủy quyền sẽ ủy quyền cho TGĐ vì TGĐ là người đại diện pháp luật.

Về chia sẻ Công ty, có 2 vấn đề chúng tôi đã làm được: Chính thức đưa Công ty ra khỏi khủng hoảng và là công ty bất động sản có dư nợ ngân hàng thấp nhất. Cơ cấu cổ đông NBB rất cô đặc, cổ đông lớn có cuộc chơi dài hơi, cổ đông nhỏ thì ngược lại nên chắc chắn sẽ có xung đột.

Tương lai của NBB, NBB nên là công ty đại chúng hay là công ty không niêm yết, đó là quan điểm của tôi.

Chúng tôi là người tạo ra sản phẩm, còn sử dụng sản phẩm như thế nào là quyền của các cổ đông.

Mua cổ phiếu quỹ lần này với giá thấp nhất càng tốt và ai chấp nhận bán thì ra đi

Mục đích mua cổ phiếu quỹ đợt 1 là gì? Do từ lúc thực hiện mua cổ phiếu quỹ tới giờ giao dịch cổ phiếu NBB rất bất thường?

Chúng tôi tiến hành mua cổ phiếu quỹ theo dòng tiền Công ty thu về. Thời gian qua có vướng mắc do Công ty trả một số khoản đầu tư và triển khai dự án Diamond. Quan điểm của chúng tôi mua cổ phiếu quỹ lần này với giá thấp nhất càng tốt và ai chấp nhận bán thì ra đi, ở đây không có lợi ích nhóm. Chúng tôi sẽ tiến hành mua đủ 10 triệu cp này.

CII có kế hoạch mua lại NBB và chuyển dự án của NBB sang các công ty khác, HĐQT nói gì về vấn đề này?

Việc CII định giá NBB 72,000 đồng/cp. Đó là quan điểm của mỗi Công ty. Chúng tôi định giá quanh 50,000 – 55,000 đồng/cp. Việc chào mua giai đoạn 20%, đây là vấn đề giá chào mua, phương thức chào mua do cổ đông quyết định tại Đại hội hôm nay. Chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này. CII tăng tỷ lệ sở hữu, tùy vào quyết định của CII mua nhanh để giá có lợi hay đợi NBB mua cổ phiếu quỹ thì tự động CII nâng tỷ lệ sở hữu.

Nguồn tiền NBB mua cp quỹ 20% là từ việc chuyển nhượng 2 dự án NBB2 và NBB4.


ĐHĐCĐ thường niên 2019 của NBB sáng ngày 24/04/2019

Sự cố cháy chung cư Carina ảnh hướng đến lợi ích cư dân, Công ty và cổ đông

Ông Mai Thanh Trúc - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính thay mặt HĐQT báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2018 với tổng doanh thu đạt 1,165 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch. Nguồn thu đến từ chuyển nhượng các dự án và phần doanh thu còn lại của dự án City Gate. Lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, thực hiện được 91% kế hoạch năm. "Sự cố cháy chung cư Carina đã gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích cư dân, Công ty và cổ đông", ông Trúc nói.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Trong cơ cấu doanh thu của NBB ở năm 2018, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm đến 98%, tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2017.

Cơ cấu doanh thu năm 2018

Về công tác tài chính, Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến hạn với các trái chủ và ngân hàng, giảm dư nợ tín dụng xuống còn 262 tỷ đồng (2017 là 447 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn tất ký kết thỏa thuận chuyển nhượng các dự án ít hiệu quả gồm NBB2, NBB4 với tổng diện tích 29 ha, thu về hơn 1,325 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý 4/2018, NBB đã hoàn tất thoái toàn bộ 80,000 cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Saigon Highland và 41% cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi.

Đối với công tác bán hàng trong năm qua, NBB đã nhận đặt cọc giữ chỗ gần như toàn bộ căn hộ của dự án Diamond Riverside và chuyển nhượng trường tiểu học, thu về hơn 260 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục bàn giao một phần chủ quyền sở hữu đất của dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, ghi nhận hơn 68 tỷ đồng doanh thu.

Mua lại tối đa 30% cổ phiếu quỹ trong năm 2019

Theo kế hoạch NBB đặt ra cho năm tài chính 2019, tổng doanh thu dự kiến 1,516 tỷ đồng, tăng 30% so với kết quả đạt được trong năm 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch giảm 1 tỷ đồng về 153 tỷ đồng không chia cổ tức 2019.

Kế hoạch kinh doanh 2019

Nguồn thu của năm 2019 sẽ đến từ các dự án khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside (City Gate 2), khu dân cư Sơn Tịnh và Khu biệt thự Đồi Thủy Sản. Đối với các dự án hiện hữu, NBB sẽ hoàn tất bồi thường và thủ tục pháp lý nhằm đầu tư thực hiện hoặc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư khi cần thiết. Ngoài ra, NBB dự kiến sẽ triển khai dự án mới là dự án NBB Garden III (City Gate 3).

Một điểm mới trong hoạt động kinh doanh của NBB trong năm 2019, Công ty sẽ bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP.HCM và du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển miền Trung.

Ngoài ra, NBB dự kiến mua lại tối đa 30% cổ phiếu quỹ trong năm nay.

CII sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 64% trên tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành (bao gồm cổ phiếu quỹ)

Theo tờ trình, NBB sẽ trình các cổ đông thông qua việc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) tại NBB lên 64% mà không thông qua hình thức chào mua công khai.

Cổ đông CII đề xuất chỉnh sửa CII sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 64% trên tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành (bao gồm cả cổ phiếu quỹ).

Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trong khoảng thời gian kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua cho đến hết ngày 31/03/2020.

9 dự án đang triển khai

NBB hiện còn 9 dự án đang trong quá trình triển khai, trong đó có 6 dự án ở TP.HCM và 3 dự án tại các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Ninh.

Xét về tiến độ triển khai các dự án, City Gate Towers đã hoàn thành bàn giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận phần căn hộ và dự kiến sẽ tiến hành bàn giao cho ban quản trị tòa nhà trong năm 2019. Dự án Diamond Riverside tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 (phần thân), dự kiến bàn giao trong năm 2020. Dự án NBB 3 đã hoàn thành xây dựng phần móng cọc và phần hầm, tiến hành nhận đặt cọc giữ chỗ để tạo nguồn thu cho năm 2019. Dự án Thủ Thiêm tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và công tác xây dựng dự án để bắt đầu triển khai kinh doanh trong năm 2019.

Dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, De Laigi – Bình Thuận đang tiếp tục công tác bồi thường, dự án Đồi Thủy Sản - Quảng Ninh dự kiến sẽ đủ điều kiện ghi nhận toàn bộ doanh thu, lợi nhuận từ dự án trong năm 2019.

Tiến độ triển khai các dự án

Nguyên Ngọc

FILIMÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

LDG bị xử phạt 130 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin

Ngày 27/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG).

Vietnam Airlines "bắt tay" Hãng hàng không Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ

Vietnam Airlines và Turkish Airlines dự kiến đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và nghiên cứu khả năng thành lập hãng liên doanh vận chuyển hàng hóa

Kê khai sai thuế, DHC bị phạt và truy thu 443 triệu đồng

Ngày 28/11, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế tỉnh Bến Tre. Đồng thời, DHC cho biết đã chấp...

Cưỡng chế một công ty của bầu Thắng vì nợ thuế hơn 52 tỷ

Cục Thuế tỉnh Long An vừa công bố quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm - thành viên thuộc Đồng Tâm...

Nam Long: Doanh số bán hàng tăng vọt nhờ chiến lược “Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại”

Sau thử nghiệm chia nhỏ giỏ hàng để bán ở quý 2, chiến lược mới của Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) với khẩu hiệu “Chung tay đưa nhà dễ sở hữu trở lại” đã mang lại...

Ngành dược quý 3: Chia hai thái cực

Khác với 2 quý đầu năm, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp ngành dược trong quý 3 có sự phân hóa rõ rệt. Một mặt chứng kiến sự lao dốc của nhiều doanh nghiệp...

FDC hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, HOSE: FDC) quyết định hoãn tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra ngày 01/12 tới.

Lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng trên sàn trong quý 3 giảm 35%

Ngành xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung từ thị trường bất động sản.

Tỷ phú Joe Lonsdale: “Masan ứng dụng công nghệ như một công ty hàng đầu của Mỹ”

“Masan Group đã và đang đi đúng hướng, ứng dụng dữ liệu, đưa AI vào hoạt động kinh doanh như các công ty hàng đầu của Mỹ”, ông Joe Lonsdale – nhà sáng lập 8VC nhận...

CEO Lương Hoài Nam: Không có chuyện Bamboo Airways nộp đơn phá sản, đội bay bị cắt giảm còn 1/3

Là người dẫn dắt quá trình tái cấu trúc của Bamboo Airways, tân CEO Lương Hoài Nam muốn chứng minh rằng hãng hàng không nặng nợ 6 năm tuổi này vẫn có một tương lai...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98