ĐHĐCĐ NCB: Tăng vốn 2019 qua phát hành cổ phiếu

27-04-2019 15:00:00+07:00
27/04/2019 15:00 0
  •  

ĐHĐCĐ NCB: Tăng vốn 2019 qua phát hành cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng phát triển năm 2019 - trong đó có kế hoạch tăng vốn qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đề án tái cấu trúc đã được các cổ đông thông qua.

ĐHĐCĐ Ngân hàng NCB tổ chức ngày 26/04/2019.

Năm 2018, NCB ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt trên 224 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2017. Hầu hết các hoạt động kinh doanh như: phí dịch vụ, thu thuần về dịch vụ đều đạt tăng trưởng ở mức 40% so với năm 2017.

Kết thúc năm 2018, NCB duy trì cơ cấu tổng tài sản trên 72 nghìn tỷ đồng. Huy động từ khách hàng trên 56 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5 nghìn tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 nghìn tỷ so với năm 2017.

Mô hình kinh doanh đối với các sản phẩm cho vay mua nhà, xe đối với khách hàng cá nhân; tư vấn tài chính cho doanh nghiệp SME đóng góp chủ yếu trong cơ cấu doanh thu. Hoạt động Ngân hàng số NCB Smart thu hút được 19,238 khách hàng sử dụng, tăng mạnh 195% so với năm 2017. Tổng giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến lên tới 10,591 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2017. 

NCB sẽ thúc đẩy quá trình phát hành cổ phiếu, hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ ngân hàng theo kế hoạch đã được NHNN phê duyệt.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang