ĐHĐCĐ SBS: Vì sao rút tờ trình sáp nhập với HVS vào phút cuối?

25-04-2019 11:31:03+07:00
25/04/2019 11:31 0
  •  

ĐHĐCĐ SBS: Vì sao rút tờ trình sáp nhập với HVS vào phút cuối?

Hợp nhất với CTCK HVS Việt Nam là phương án tái cấu trúc được SBS đưa ra trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2019. Tuy nhiên, tới ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty vẫn chưa tự tin với phương án này, đâu sẽ là lối đi khả dĩ cho công cuộc tái cấu trúc của SBS.

ĐHĐCĐ thường niên của SBS tổ chức sáng 25/04/2019

Sáng này 25/04, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (UPCoM: SBS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Theo kế hoạch được trình bày tại Đại hội, mục tiêu kinh doanh năm 2019 của SBS được đưa ra trên nên tảng ổn định và đảm bảo bảo toàn vốn, tiếp tục lấy thu từ hoạt động kinh doanh để đủ bù chi phí. Kế hoạch tài chính cụ thể, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần vào khoảng 100  - 150 tỷ đồng, chi phí hoạt động và quản lý khoảng 97 – 145 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận năm 2019 đạt khoảng 3 – 5 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty tiếp tục không chia cổ tức.

Trong năm 2018, SBS tiếp tục giữ vững hoạt động với tỷ lệ thị phần chiến bình quân từ 1% tới 1.5%. Và đây cũng là nguồn thu chính của Công ty. Doanh thu năm 2018 của SBS gần 90 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí, Công ty báo lãi sau thuế 705 triệu đồng.

Nói về các điểm khó khăn, Ban lãnh đạo của Công ty cho biết, hiện cạnh tranh về hoa hồng, phí giao dịch rất gay gắt, có những công ty trả phí hoa hồng rất cao, song song với miễn phí giao dịch trên tài khoản khách hàng, miễn phí tư vấn đầu tư chứng khoán. Trong khi hoạt động của SBS đến nay vẫn đang là lấy thu bù chi, không có nhiều ngân sách thực hiện chương trình lôi kéo khách hàng như trên.

Do tình hình vẫn còn lỗ lũy kế, SBS chưa thể thực hiện dịch vụ phái sinh cho khác hàng, từ đó, ảnh hưởng đến việc lôi kéo khách hàng giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty còn gặp áp lực cạnh tranh từ các đơn vị chứng khoán mới tái cấu trúc, được bổ sung vốn nước ngoài, cũng như cạnh tranh về nhân sự gay gắt.

Rút tờ trình sáp nhập với HVS

Một trong những nội dung được trông đợi ở ĐHĐCĐ lần này của SBS là phương án sáp nhập với CTCK HVS Việt Nam (HVS) để xóa lỗ lũy kế và trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trước thềm Đại hội, các tờ trình liên quan tới vấn đề này đã được rút khỏi nội dung Đại hội.

Bằng những chia sẻ với cổ đông, Ban lãnh đạo của Công ty đã làm rõ thêm về vấn đề này. Theo đó, Ban lãnh đạo của Công ty cho biết việc hợp nhất với HVS đã được tiến hành trao đổi từ tháng 11/2018. Công ty đã theo một số đơn vị kiểm toán, trong đó có Công ty kiểm toán EY tư vấn.

Tuy nhiên, tới thời điểm tổ chức Đại hội, Công ty vẫn chưa tự tin trình bày phương án hợp nhất vì phương án hiện tại vẫn chưa đảm bảo về quyền lợi của cổ đông, chưa thống nhất được tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu và phương án tăng vốn bổ sung. Do đó, SBS vẫn chưa chính thức ký kết hợp đồng với HVS.

Bổ sung thêm, ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT của SBS chương trình tái cấu trúc của Công ty nhằm xóa lỗ lũy kế vẫn tiếp tục. Còn tới thời điểm hiện tại, SBS và HVS vẫn là Công ty tách biệt về mặt tài chính, hai bên chỉ đang thực hiện làm việc sáp nhập hợp nhất về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh phương án sáp nhập với HVS, ông Dương Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc của Công ty cho biết SBS cũng đang trình phương án giảm vốn điều lệ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để giải quyết vấn đề lỗ lũy kế.

Chí Kiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang