ĐHĐCĐ SEA: Không chia cổ tức năm 2018 và 2019

23-04-2019 14:01:30+07:00
23/04/2019 14:01 0
  •  

ĐHĐCĐ SEA: Không chia cổ tức năm 2018 và 2019

Sáng ngày 23/04/2019, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (UPCoM: SEA) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua nội dung được nêu trong các tờ trình tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SEA được tổ chức vào sáng ngày 23/04/2019

Đặt mục tiêu lãi trước thuế công ty mẹ tăng 9% so với thực hiện năm 2018

Theo SEA, hoạt động sản xuất, xuất khẩu thủy sản xuất hiện vấn đề thiếu hụt nguyên liệu sản xuất trong nước; cạnh tranh để thu hút nhân lực, lao động thủy sản; kiểm soát chất lượng và rào cản kỹ thuật của hầu hết các thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, lĩnh vực kinh doanh cá tầm phát sinh nhiều hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, trong đó nổi lên vấn đề hàng giả hàng nhái thương hiệu “cá tầm Kla”, cá tầm Trung Quốc chất lượng kém tiếp tục được đưa vào thị trường Việt Nam, thời tiết dự báo sẽ khô hạn ảnh hưởng trực tiếp dến hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh doanh cá tầm của Tổng Công ty.

Đối với hoạt động kinh doanh vật tư, những tác động của các tranh chấp thương mại quốc tế ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả đối với các hoạt động kinh doanh truyền thống như sắt thép, hạt nhựa của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Với những nguyên nhân trên, HĐQT SEA đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ năm 2019 đạt 36 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2018. Đồng thời, HĐQT SEA dự kiến sẽ không chia cổ tức cho năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SEA

Không chia cổ tức năm 2018 vì muốn giữ lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 183 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017. Lợi nhuận kinh doanh hợp nhất của SEA có sự đóng góp chủ yếu từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) – Công ty liên kết của SEA (chiếm 82% tổng lợi nhuận).

Riêng Công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 33 tỷ đồng, vượt hơn 13% kế hoạch, đồng thời tăng 14% so với năm 2017.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SEA

Mặc dù có một số cổ đông không tán thành việc không chia cổ tức năm 2018 nhưng cuối cùng, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của SEA
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của SEA

Theo đó, với 33 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ, SEA không chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông, trong khi vẫn trích 7% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng phúc lợi, tương đương số tiền hơn 2 tỷ đồng, đồng thời trích 5% vào quỹ đầu tư phát triển, với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đại diện SEA cho biết, hơn 65 tỷ đồng được giữ lại sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang