ĐHĐCĐ SGS: Vẫn tiếp tục tập trung vào mảng hoạt động trung tâm kho/bãi

23-04-2019 14:21:30+07:00
23/04/2019 14:21 2
  •  

ĐHĐCĐ SGS: Vẫn tiếp tục tập trung vào mảng hoạt động trung tâm kho/bãi

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM: SGS) đã được tổ chức sáng ngày 23/04. Đại hội đã thông qua kế hoạch 2019 với tổng doanh thu hơn 106 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 24 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Hưởng - Tổng Giám đốc phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/04.

Hoạt động trung tâm kho/bãi đóng góp phần lớn vào doanh thu của SGS năm 2018

Mở đầu Đại hội, ông Phạm Văn Hưởng – Tổng Giám đốc SGS cho hay, trong năm 2018, doanh thu thuần của SGS gần 89 tỷ đồng, cán đích kế hoạch được giao, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp gần 23 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch.

Để có thể hoàn thành kế hoạch doanh thu chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của hoạt động trung tâm kho/bãi với mức doanh thu vượt 14% kế hoạch. Hoạt động khai thác kho tiếp tục duy trì với JV Sunrise Logistics Co., Ltd (JVS) đến 31/07/2019, sau thời gian này Công ty sẽ có kế hoạch tự khai thác để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng khá lớn theo kế hoạch doanh thu nhưng không đạt kế hoạch có dịch vụ giao nhận, tại trụ sở chính bằng 53% kế hoạch, chi nhánh Hải Phòng đạt 95% kế hoạch.

SGS cũng đã thanh lý 2 tàu sông vào tháng 8/2018. Theo kế hoạch tàu sẽ được thanh lý vào quý 1/2018 nhưng qua nhiều lần đấu giá thì tháng 8 mới thành công, việc này đã cắt lỗ từ hoạt động khai thác tàu sông và Công ty sẽ tập trung nguồn vốn đầu tư vào tài sản sinh lời hơn.

Lợi nhuận trước thuế của SGS gần 23 tỷ đồng nhưng chủ yếu đến từ hoạt động tài chính (từ lãi tiền gửi, lãi và cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn). Thế nhưng doanh thu tài chính này giảm 74% so với năm 2017 do SGS đã thực hiện chuyển nhượng góp vốn tại CTCP TM-DV Quảng Trường Quốc Tế và Công ty TNHH Dịch vụ Công Ten Nơ Erria.

Ông Hưởng cũng chia sẻ, SGS có nhận được khoản cổ tức 700 triệu đồng từ CTCP Saigon ship Đà Nẵng (SGS ĐN) đồng thời nhận được khoản cổ tức từ JVS là 2.4 tỷ đồng trong năm 2018.

Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chia cổ tức 23.5% cho cổ đông

SGS cho biết, sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hằng năm Công ty đều trích tiền từ lợi nhuận sau thuế để lập quỹ đầu tư phát triển. Từ năm 2011, SGS đã không trích lập nữa nhưng số tiền đã trích do không có nhu cầu sử dụng nên vẫn đang gửi tại ngân hàng, hiệu quả sử dụng vốn không cao. Các dự án của Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, thực hiện kế hoạch dài hạn nên chưa có nhu cầu dùng đến quỹ trên.

Do vậy, SGS sẽ thực hiện hoàn lại số dư của quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chia cổ tức cho cổ đông.

Cụ thể, SGS sẽ chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 23.5% bằng tiền mặt, tương đương gần 34 tỷ đồng (kế hoạch chỉ là 12%). Đồng thời, SGS sẽ điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến ngày 31/12/2018 là gần 14 tỷ đồng.

Quý 1/2019 đã đạt được 24% kế hoạch lợi nhuận năm 2019

Năm 2019, SGS đặt ra kế hoạch doanh thu hơn 106 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả năm 2018, trong đó doanh thu hoạt động từ văn phòng chính gần 64 tỷ đồng, hơn 31 tỷ đồng là doanh thu từ hoạt động của các chi nhánh (Cần Thơ, Hải Phòng, Quy Nhơn) và còn lại là các doanh thu khác. SGS cũng dự tính lợi nhuận trước thuế hơn 24 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả đạt được năm rồi. Trong tất cả các mảng hoạt động, SGS vẫn đề ra kế hoạch doanh thu cao nhất cho mảng hoạt động trung tâm kho/bãi.

Bên cạnh đó, Công ty còn đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho 2 công ty liên doanh/liên kết, cụ thể, lợi nhuận ở JVS giảm 11% nhưng lợi nhuận kỳ vọng tại SGS ĐN tăng 3%.

Về công tác đầu tư, SGS sẽ tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng bãi chứa container rỗng trên diện tích đất 6,480 m2, nâng cao hiệu quả khai thác. Bên cạnh đó, SGS sẽ tiến hành thủ tục để có quyền sử dụng khu đất 2,110 m2 tích lũy quỹ.

Hết quý 1/2019, SGS ghi nhận những kết quả đầu khả quan, tổng doanh thu đạt 20 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện được 20% kế hoạch, còn lợi nhuận trước thuế đã đạt được 6 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm 2019.

Ông Hưởng cho biết thêm, hầu như kết quả quý 1 đều bị ảnh hưởng từ Tết nguyên đán, nhưng với kết quả hiện nay của SGS thì khá khả quan, trong đó hoạt động trung tâm kho/bãi vận hành khá tốt, tăng 30% so cùng kỳ, các công tác còn lại như hoạt động logistics hoặc các chi nhánh chưa thật sự hiệu quả.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang