Địa ốc Đà Lạt chính thức dính án 'tử'

04-04-2019 16:46:36+07:00
04/04/2019 16:46 0
  •  

Địa ốc Đà Lạt chính thức dính án 'tử'

Ngày 03/04 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã gửi thông báo đến CTCP Địa ốc Đà Lạt (HNX: DLR) yêu cầu DLR giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết.

Theo đó, ngày 29/03, Sở GDCK Hà Nội nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của DLR.

Sau khi xem xét BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, Sở GDCK Hà Nội nhận thấy kết quả sản xuất kinh doanh của DLR bị thua lỗ trong 3 năm liên tục năm 2016, năm 2017 và năm 2018. Bên cạnh đó, lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018. Do vậy, cổ phiếu DLR thuộc trường hợp bị hủy niêm yết tại điểm đ khoản 1 điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết, theo đó văn bản giải trình và công bố thông tin gửi chậm nhất ngày 09/04/2019.

* Địa ốc Đà Lạt trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Tài liệu đính kèm:
1.DLR_2019.4.4_59dd301_461cv_20190404_1.PDF

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang