DLG: Giải trình chênh lệch LNST năm 2018 so với năm 2017. chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán năm 2018. vấn đề nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán năm 2018

17-04-2019 17:01:00+07:00
17/04/2019 17:01 0
  •  

DLG: Giải trình chênh lệch LNST năm 2018 so với năm 2017. chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán năm 2018. vấn đề nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai giải trình chênh lệch LNST năm 2018 so với năm 2017. chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán năm 2018. vấn đề nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190417_20190417 - DLG - Giai trinh BCTC kiem toan 2018.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang