Doanh thu quý 1/2019 của Dabaco tăng 24% so với cùng kỳ năm trước

17-04-2019 14:51:09+07:00
17/04/2019 14:51 2
  •  

Doanh thu quý 1/2019 của Dabaco tăng 24% so với cùng kỳ năm trước

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2019, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, HOSE: DBC) đạt doanh thu thuần 1,691 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp của Công ty cũng có sự cải thiện đáng kể lên mức 13.5% trong quý 1/2019, so với mức 12.4% của quý 1/2018.

Kết quả kinh doanh của DBC trong quý 1/2019
Đvt: VNĐ
Nguồn: DBC

Tuy vậy, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp của DBC trong quý 1/2019 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác gần 5 tỷ đồng trong quý đầu tiên của năm. Qua đó, DBC báo lãi sau thuế hơn 20 tỷ đồng trong quý 1/2019, gần gấp đôi so với kết quả đạt được cùng kỳ 2018.

Vào thời điểm 31/03/2019, DBC có tổng tài sản gần 8,689 tỷ đồng. Trong đó, các khoản mục lớn nhất là gần 2,901 tỷ đồng hàng tồn kho, 2,784 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình, gần 1,406 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Vào thời điểm kết thúc quý 1/2019, DBC ghi nhận hơn 2,966 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 1,469 tỷ đồng nợ vay dài hạn, lần lượt tăng 9.4% và hơn 14% so với thời điểm đầu năm.

Tài liệu tham khảo:

DBC - BCTC HN Q1 2019.pdf

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang