Eximbank xin sửa Điều lệ, chốt số phận đất vàng số 7 Lê Thị Hồng Gấm

25-04-2019 13:50:49+07:00
25/04/2019 13:50 0
  •  

Eximbank xin sửa Điều lệ, chốt số phận đất vàng số 7 Lê Thị Hồng Gấm

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa cập nhật thêm tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng cũng như tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

* Cổ đông quan tâm gì tại ĐHĐCĐ 2019 của Eximbank sắp tới?

Cụ thể, Eximbank đưa ra 4 nội dung sửa đổi, bổ sung gồm Khoản 4 Điều 2, Điều 33, Khoản 6 Điều 35 và các nội dung khác của Điều lệ ngân hàng.

Theo Điều lệ hiện hành, người đại diện theo pháp luật của EIB chỉ là Tổng Giám đốc (TGĐ). Tuy nhiên, thực tế tại Eximbank đang xảy ra trường hợp TGĐ bị miễn nhiệm và ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Do đó, HĐQT EIB trình kiến nghị sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Eximbank, theo hướng người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc thay thế.

Ngoài ra, Eximbank cũng đề xuất sửa đổi Điều 33 và khoản 6, Điều 35 của Điều lệ ngân hàng về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Cụ thể, sửa đổi Điều 33 theo hướng cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết (quy định cũ là 65%). Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 thì phải có ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết (thay vì 51% như cũ) và được triệu tập trong vòng 30 ngày.

Còn tờ trình thứ 3 là sửa đổi Khoản 6, Điều 35, ngân hàng đề xuất sửa đổi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (quy định cũ là 65%) tán thành.

Chốt số phận dự án trụ sở ở đất vàng

Bên cạnh tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, HĐQT EIB cũng trình chấp thuận đầu tư dự án Trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM.

Cụ thể, xin chấp thuận đầu tư dự án tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm theo phương thức Eximbank góp giá trị quyền sử dụng đất, nhà đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và thực hiện phân chia sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ hai là trong thời gian qua, Eximbank đã có văn bản gửi NHNN xin ý kiến phương thức Eximbank góp giá trị quyền sử dụng đất và phân chia sản phẩm nhưng NHNN chưa có ý kiến. Vì vậy, trong trường hợp NHNN không đồng ý cho Eximbank đầu tư với phương thức trên thì chấp thuận cho đầu tư bằng nguồn vốn của ngân hàng. Phần diện tích không dùng hết sẽ được ngân hàng cho thuê theo quy định của pháp luật.

Giao cho HĐQT Eximbank được quyết định đầu tư, chủ động triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, điều lệ ngân hàng.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang