×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng

04/04/2019 16:290

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng

 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190404_20190404 - FIT - NQ vv bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng.pdf

HOSE

Về đầu trang