logo

GAS: 2019 sẽ có cơ chế giá khí mới, kế hoạch lãi 7,643 tỷ đồng, cổ tức 30%

02-04-2019 17:36:38+07:00
02/04/2019 17:36 0
  •  

GAS: 2019 sẽ có cơ chế giá khí mới, kế hoạch lãi 7,643 tỷ đồng, cổ tức 30%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS), năm 2019, GAS đặt mục tiêu sản lượng khí ẩm đưa vào là 9,750 triệu m3, tổng doanh thu 63,908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7,643 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 30%.

 

GAS nhận định, năm 2019 sẽ có những khó khăn như hệ thống khí hiện tại qua nhiều năm sử dụng cần bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, trong khi chi phí vận hành và sửa chữa ngày càng tăng; các quy định liên quan đến công tác đầu tư xây dựng phức tạp, việc đảm bảo tiến độ dự án sẽ gặp khó khăn; suy giảm nguồn khí trong nước giá thấp trong khi nguồn khí mới bổ sung chưa kịp hoặc sản lượng nhỏ, không còn thuận lợi về giá và chi phí đầu tư cao hơn; các nguồn khí mới/dự án khí mới có giá thành cao, rủi ro lớn; giá dầu và giá LPG biến động khó lường…

Dù vậy, GAS cho biết sẽ kiểm soát và đảm bảo chất lượng tiến độ các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến thực hiện dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm như LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2, Sao Vàng – Đại Nguyệt và kho LPG lạnh miền Bắc. GAS cũng chuẩn bị các phương án sẵn sàng với thị trường khí giá cao… Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn LPG có giá cạnh tranh để gia tăng thị phần nội địa…

Đây cũng là năm GAS rà soát, trình và triển khai chiến lược lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến 2035. GAS cũng làm việc với cấp có thẩm quyền, khách hàng về cơ chế giá khí mới (giá khí, cước phí); hoàn thiện mô hình, chiến lược kinh doanh LNG; chiến lược bán lẻ LPG dân dụng giai đoạn 2016-2020.

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang