Giá xăng tăng mạnh từ 17h chiều 02/04

02-04-2019 17:18:05+07:00
02/04/2019 17:18 0
  •  

Giá xăng tăng mạnh từ 17h chiều 02/04

Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 17h ngày 02/4/2019, Xăng E5RON92 tăng 1,377 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1,484 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 1,219 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 1,086 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1,127 đồng/kg.

Theo đó, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

- Xăng E5RON92: 2,042 đồng/lít (kỳ trước chi 2,801 đồng/lít);

- Xăng RON95: 1,304 đồng/lít (kỳ trước chi 2,061 đồng/lít);

- Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1,343 đồng/lít);

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1,065 đồng/lít);

- Dầu mazut: 362 đồng/kg (kỳ trước chi 1,640 đồng/kg).

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: tăng 1,377 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: tăng 1,484 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 1,219 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 1,086 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 1,127 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18,588 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20,033 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17,087 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15,971 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15,210 đồng/kg.

Kể từ 17 giờ ngày 02/04/2019 là thời điểm áp dụng giá mới đối với các mặt hàng xăng dầu.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang