Hoàng Anh Gia Lai phản hồi ý kiến ngoại trừ liên quan nhóm An Phú

06-04-2019 10:11:27+07:00
06/04/2019 10:11 3
  •  

Hoàng Anh Gia Lai phản hồi ý kiến ngoại trừ liên quan nhóm An Phú

Vừa qua, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã giải trình cho những ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan nhóm An Phú và nhấn mạnh về các khoản vay.

* Lãi ròng gấp đôi sau kiểm toán, HAG vẫn phải nhận thêm ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, như trình bày trong phần thuyết minh, vào ngày 31/12/2018, HAG ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác từ các bên liên quan của CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú với tổng giá trị hơn 7,594 tỷ đồng (số đầu năm 2018 là hơn 10,570 tỷ đồng).

Dựa vào các thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu nhập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi của tổng số dư là 2,593 tỷ đồng trong các số dư trên. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất của HAG cho năm tài chính 2018.

Trong văn bản báo cáo, HAG đánh giá khả năng thu hồi của các công nợ trên như sau:

Theo phía HAG cho hay, về số dư chưa xác định chắc chắn khả năng thu hồi, Tập đoàn đánh giá đủ khả năng thu hồi. Tuy nhiên do bị giới hạn phạm vi nên kiểm toán viên không thể kiểm tra được hết và đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi trên và đưa ra ý kiến ngoại trừ với số phải thu hơn 2,593 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn nhận định rằng tổng số dư các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn của nhóm An Phú và tổng số ý kiến ngoại trừ về việc xác định khả năng thu hồi trên ý kiến kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2018 đã có sự cải thiện rõ rệt:

Từ đó có thể thấy tình hình thu hồi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn của nhóm An Phát năm 2018 của Tập đoàn đã được cải thiện tốt hơn so với năm 2017 và HAG sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ nêu trên trong thời gian tới.

Tài liệu đính kèm:
20190405_20190404 - HAG - Giai trinh bo sung Y kien ngoai tru BCTC HN KT nam 2018.pdf

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang