HPI chuyển từ lãi 89 tỷ sang lỗ 151 tỷ đồng sau kiểm toán 2018

13-04-2019 09:14:22+07:00
13/04/2019 09:14 1
  •  

HPI chuyển từ lãi 89 tỷ sang lỗ 151 tỷ đồng sau kiểm toán 2018

Theo ghi nhận trên BCTC kiểm toán 2018 của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI), đơn vị này báo lỗ 151 tỷ đồng trong năm 2018 trong khi trước đó báo lãi hơn 89 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2018 sau kiểm toán. Đvt: Tỷ đồng
BCTC kiểm toán 2018

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của HPI không đổi. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng đến 33% lên gần 1,084 tỷ đồng, dẫn đến Công ty lỗ gộp hơn 138 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nhẹ, lần lượt ghi nhận hơn 17 tỷ đồng và gần 41 tỷ đồng.

Theo đó, HPI báo lỗ thuần 149 tỷ đồng và lỗ ròng 151 tỷ đồng sau kiểm toán, trong khi ở báo cáo tự lập trước đó đơn vị này ghi nhận lãi ròng trên 89 tỷ đồng.

Tại BCTC kiểm toán 2018, kiểm toán viên nhấn mạnh về khoản chi phí phải trả ngắn hạn hơn 1,169 tỷ đồng tại thuyết minh số 17. Cụ thể, HPI đã trích trước tiền thuê đất một lần tạm tính cho toàn bộ thời gian thuê giai đoạn 1 và 2 của khu công nghiệp Hiệp Phước theo biên bản của Kiểm toán Nhà nước khu vực 4 ngày 18/12/2018 với số tiền lần lượt là 333 tỷ đồng và 836 tỷ đồng. Vào ngày lập BCTC kiểm toán 2018, HPI vẫn đang trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của TP.HCM để xác định giá thuê đất cuối cùng.

Nguồn: BCTC kiểm toán 2018

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nhấn mạnh khoản doanh thu chưa thực hiện cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp gần 663 tỷ đồng tại thuyết minh số 18, trong đó có hơn 598 tỷ đồng ngắn hạn và 64 tỷ đồng dài hạn.

Doanh thu chưa thực hiện trên thể hiện số tiền đã xuất hóa đơn và thu tiền khách hàng theo tiến độ của hợp đồng cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

HPI vẫn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực 4 về các khoản công nợ cho thuê đất quá thời hạn thanh toán.

Nguồn: BCTC kiểm toán 2018

Ngoài ra, kiểm toán cũng lưu ý đến khoản mục giá vốn hàng bán gần 1,084 tỷ đồng tại thuyết minh số 23. HPI đang ghi nhận giá vốn cho thuê đất tạm thời dựa trên tổng ngân sách đầu tư và đơn giá vốn điều chỉnh theo nghị quyết đã được HĐQT phê duyệt vào ngày 08/04/2019. Vào ngày lập BCTC kiểm toán 2018, HPI đang trong quá trình đệ trình hồ sơ lên ĐHĐCĐ để xin phê duyệt tổng ngân sách đầu tư điều chỉnh.

Nguồn: BCTC kiểm toán 2018

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang