IBC dự kiến lãi trước thuế năm 2019 giảm hơn 18%

16-04-2019 17:26:41+07:00
16/04/2019 17:26 0
  •  

IBC dự kiến lãi trước thuế năm 2019 giảm hơn 18% 

Ngày 26/04/2019 tới đây, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Apax Holdings (HOSE: IBC) sẽ được tổ chức.

Về năm 2018, IBC dự kiến chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9% (xấp xỉ 62 tỷ đồng cổ tức). Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ là 1:0.11 (sở hữu 1 cp được nhận 0.11 cp). Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng sẽ vào khoảng tháng 4-5/2019, việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện trong vòng 20 ngày sau đó.

Về kế hoạch mở rộng các công ty con, IBC dự kiến sẽ tăng số lượng trung tâm Apax English/Apax Leaders từ 63 (vào cuối năm 2018) lên 120 trung tâm vào cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, CTCP Phát triển Giáo dục Igarten dự kiến sẽ tăng số lượng trường Steame Garten từ 7 trường (cuối 2018) lên con số 13 trường vào cuối năm 2019. Hiện, Igarten đã tìm được các điểm trường và đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại 4 địa điểm.

Công ty TNHH Apax Franklin Academy sẽ mở 2 trung tâm vệ tinh bên cạnh 2 trung tâm chính tại Hà Nội và Sài Gòn để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ học song bằng và học online.

Về dự phóng kết quả của năm 2019, IBC dự kiến đạt gần 1,543 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lãi sau thuế xấp xỉ 103 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng gần 47% và giảm hơn 18% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của IBC
Nguồn: IBC

Tài liệu tham khảo:

20190416_20190416 - IBC - Tai lieu DHDCD.pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang