×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

IDV: Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

03/04/2019 08:410

IDV: Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Việt Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: IDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,467,898 CP (tỷ lệ 14.77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thỏa thuận cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/04/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/05/2019.

HNX

Về đầu trang