×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

ITC: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

08/04/2019 10:210

ITC: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thông báo  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190408_20190408 - ITC - TB moi hop DHDCD TN 2019.pdf

HOSE

Về đầu trang