Không thu xếp được dòng tiền, KBC bị nhắc nhở chậm chi trả cổ tức 2017

12-04-2019 13:12:47+07:00
12/04/2019 13:12 3
  •  

Không thu xếp được dòng tiền, KBC bị nhắc nhở chậm chi trả cổ tức 2017

HOSE vừa có văn bản nhắc nhở KBC về việc chậm chi trả cổ tức mà ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua.

Sau khi rà soát tình hình thực hiện quản trị tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết đơn vị này chưa thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10/04/2018). Tính đến ngày 09/04/2019, HOSE vẫn chưa nhận được thông báo chi trả cổ tức của KBC.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (10/04/2018), ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 10% hoặc một tỷ lệ khác lớn hơn, phần còn lại sẽ chi trả bằng cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới ngày 31/12/2017 của KBC gần 1,517 tỷ đồng.

Tuy nhiên, KBC cho biết tại tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, trong năm 2018 HĐQT vẫn chưa cân đối được nguồn tiền mặt để thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch. KBC cũng đưa ra lý do cụ thể, dòng tiền để chi trả cổ tức HĐQT dự kiến lấy từ dòng tiền thu được của các thỏa thuận đã ký kết đối với dự án khu đô thị Phúc Ninh.

Thế nhưng thời tiết trong năm 2018 không “hỗ trợ” cho kế hoạch này của KBC. Do mưa nhiều nên công việc triển khai xây dựng hạ tầng và nhà ở của dự án này chậm tiến độ nên KBC chưa bàn giao được đất và nhà cho khách hàng.

Còn các dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp, Công ty mẹ phải dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm với tổng nợ gần 901 tỷ đồng và tái đầu tư.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tới đây, HĐQT KBC sẽ trình các cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018. Cụ thể, tỷ lệ chia bằng tiền là 10% và chia cổ phiếu 20%. Việc chia cổ tức bằng tiền 10% sẽ được chia thành 2 đợt vào quý 2/2019 và quý 3/2019, tỷ lệ trả mỗi đợt 5%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019 HĐQT KBC đưa ra, mục tiêu doanh thu 3,900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,036 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 28% so với kết quả đạt được trong năm 2018. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch thu xếp vốn từ 1,500 – 2,000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các dự án cũ và mới, đồng thời bổ sung vốn kinh doanh thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang