KOS: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghệ BTL Việt Nam

10-04-2019 08:10:00+07:00
10/04/2019 08:10 0
  •  

KOS: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần KOSY tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghệ BTL Việt Nam

.

Tài liệu đính kèm:
1.KOS_2019.4.10_b54c757_17._Chuyen_nhuong_CP_KOS_tai_BTL.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang