Lãi ròng 2018 của ITA “bốc hơi” 25 tỷ đồng sau kiểm toán

10-04-2019 16:45:42+07:00
10/04/2019 16:45 1
  •  

Lãi ròng 2018 của ITA “bốc hơi” 25 tỷ đồng sau kiểm toán

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 với kết quả lợi nhuận “bốc hơi” 25 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của ITA giảm nhẹ 7% xuống 489 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng giảm 9%.

Tuy nhiên, trừ chi phí bán hàng thì các khoản chi phí còn lại đều đồng loạt tăng sau kiểm toán. Trong đó, chi phí lãi vay tăng thêm 2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 7 tỷ đồng. Tại BCTC tự lập trước đó, ITA không có thuyết minh về khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp.

Do vậy, lợi nhuận của ITA sau kiểm toán giảm 25 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% về 81 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2018 sau kiểm toán. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất 2018 đã kiểm toán

Kiểm toán nhấn mạnh các khoản nợ tiềm tàng

Tại BCTC hợp nhất kiểm toán 2018, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo - Khu mở rộng và Khu công nghiệp Tân Đức.

Cụ thể, lũy kế đến ngày 31/12/2018, ITA đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo - Khu mở rộng trên tổng diện tích 904,047 m2 và Khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích gần 1.9 triệu m2.

Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả dựa trên đơn giá thuê đất ước tính theo hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục hợp đồng liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Theo Luật Đất đai năm 2013, ITA có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê của diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần mà số tiền này có thể chênh lệch so với số tiền ITA đã trích trước.

Tuy nhiên, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá nêu trên. Do vậy, ITA và các cơ quan quản lý địa phương vẫn chưa xác định được đơn giá thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với diện tích đất nêu trên.

Vào ngày lập BCTC kiểm toán, ITA cho biết đang trong quá trình làm việc với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam để xác định tiền thuê đất phải trả cho diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên và Ban Tổng Giám đốc cũng đã nộp các hồ sơ cần thiết đến các cơ quan Nhà nước. Hiện ITA đang chờ phản hồi và kết quả sau cùng vẫn chưa xác định được.

Khó thu hồi khoản nợ 3,514 tỷ đồng

Bên cạnh đó, kiểm toán còn nhấn mạnh đến tính không chắc chắn trong đánh giá của Ban Tổng Giám đốc về khả năng thu hồi khoản đầu tư của ITA vào CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 với số tiền lần lượt 1,753 tỷ đồng và 418 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán cũng nhấn mạnh về khả năng thu hồi khoản phải thu TEDC là 1,343 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang