Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4.8%/năm

03-04-2019 17:24:30+07:00
03/04/2019 17:24 0
  •  

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4.8%/năm

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (ngày 20/10/2015) của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

* Mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 5%/năm

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP (ngày 20/10/2015) của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4.8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2019 và thay thế Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang