Lãnh đạo Eximbank nhắn gửi gì trong báo cáo thường niên?

22-04-2019 14:57:15+07:00
22/04/2019 14:57 0
  •  

Lãnh đạo Eximbank nhắn gửi gì trong báo cáo thường niên?

Trong báo cáo thường niên gửi cổ đông mới đây của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB), ông Lê Minh Quốc và ông Lê Văn Quyết vẫn được ghi nhận vai trò lần lượt là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Eximbank.

*Eximbank: Dứt đà tăng trưởng, "bóng ma" khủng hoảng lại hiện về?

Năm 2019 tiếp tục tái cấu trúc có chọn lọc

Trong năm 2018, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Eximbank có sự thay đổi. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2018, một thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong thời gian này, hai thành viên mới gia nhập Eximbank và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong Ban điều hành. Với sự tham gia của các nhân sự mới và nhu cầu hoạt động của Ngân hàng, HĐQT đã tổ chức lại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc, điều chỉnh thành phần và cơ cấu nhân sự tại một số Hội đồng, Ủy ban theo hướng chuẩn bị cho các thay đổi và tuân thủ theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Chủ tịch Lê Minh Quốc, một số dự án quan trọng đã hoàn tất trong năm 2018 như dự án lương, dự án cải tiến quy trình tín dụng v.v... Đồng thời, một số dự án khác đang được triển khai để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực và quy định của cơ quan quản lý có hiệu lực từ đầu năm 2019 và 2020.

Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Minh Quốc.

"Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và biến động ngoài dự liệu, nhiều tập thể và cá nhân đã cố gắng ổn định tâm lý nhân viên, nỗ lực tìm kiếm giải pháp để giữ khách hàng, tăng cường quản lý rủi ro" - ông Quốc cho biết.

Năm 2019 sẽ cần những giải pháp để ổn định hoạt động Ngân hàng và điều chỉnh chiến lược theo tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Eximbank mới.

Cũng theo ông Quốc, ưu tiên hàng đầu trong năm 2019 là triển khai các giải pháp kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ theo các quy định mới của Ngân hàng nhà nước và xem xét các vấn đề về nhân sự. Khối Công nghệ Thông tin và Vận hành sẽ tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống Core-bank mới, tập trung tác nghiệp và vận hành. Hoạt động tái cấu trúc sẽ tiếp diễn một cách có chọn lọc và phù hợp với đặc thù tại Eximbank.

Kế hoạch năm 2019 đòi hỏi nhiều sáng kiến kèm theo một chương trình hành động hiệu quả và thực tế để đảm bảo thành công.

"Chúng tôi dự báo năm 2019 sẽ tiếp tục là một năm thách thức với Eximbank. Tuy nhiên, thách thức cũng đi đôi với cơ hội. Do đó, với định hướng đúng đắn cùng với nỗ lực và sự hợp tác của tất cả mọi người để giữ và phát triển Eximbank an toàn và hiệu quả, tôi kỳ vọng mỗi cá nhân và các đơn vị trên toàn hệ thống Eximbank tiếp tục chú tâm vào kinh doanh, có nhiều sáng kiến và giải pháp trong công việc, ứng xử và hành động vì lợi ích chung của tổ chức" - ông Quốc kỳ vọng.

Còn rất nhiều vấn đề phải hoàn thiện

Còn ông Lê Văn Quyết - Tổng giám đốc Eximbank cho biết, vượt qua những tác động không thuận lợi của truyền thông xung quanh vụ việc "khủng hoảng" tiền gửi phức tạp kéo dài, hoạt động kinh doanh của Eximbank đã dần ổn định trở lại. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu cuối năm đã ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng so với năm trước. Đặc biệt, chỉ tiêu huy động vốn từ khách hàng sau thời gian suy giảm kéo dài đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ và ổn định ở tất cả các khối, các khu vực kinh doanh.

Tổng Giám đốc Eximbank Lê Văn Quyết.

Kết quả kinh doanh của cả năm đã đạt xấp xỉ 112.5% kế hoạch được giao. Hiệu quả kinh doanh tích cực đã tạo điều kiện cho Eximbank tăng cường trích lập rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng của Ngân hàng.

Năm 2018, Eximbank cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trong chương trình tái cấu trúc toàn diện ngân hàng. Đặc biệt, dự án corebank, sau nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đã chính thức vận hành hệ thống corebank mới trong toàn hệ thống từ đầu tháng 9/2018.

"Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều mặt hoạt động kết quả còn rất hạn chế như tăng trưởng tổng tài sản đạt thấp, kế hoạch xử lý nợ xấu không đạt so mục tiêu của năm, hiệu quả kinh doanh chậm được cải thiện. Các dự án thuộc chương trình tái cấu trúc một phần còn chậm tiến độ và hiệu quả chưa cao, dự án corebank mặc dầu đã có được thành công bước đầu, song còn rất nhiều vấn đề phải khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện".

"Thời gian còn lại của chương trình tái cấu trúc toàn diện đến năm 2020 là không nhiều, nhiệm vụ còn lại của kế hoạch trung hạn là rất nặng nề. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 và 2020, đòi hỏi toàn thể Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và lãnh đạo, nhân viên trong toàn hệ thống tập trung mọi nỗ lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi tập thể, mỗi cá nhân để đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của Eximbank".

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang