LienVietPostBank: Lãi ròng quý 1/2019 suýt soát cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1.36%

22-04-2019 20:35:00+07:00
22/04/2019 20:35 1
  •  

LienVietPostBank: Lãi ròng quý 1/2019 suýt soát cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1.36%

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, LPB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2018 với lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ chỉ còn hơn 410 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1.36% so với đầu năm.

Mọi hoạt động của LPB trong quý 1/2019 dường như cũng không mấy khả quan ngoại trừ hoạt động dịch vụ đem về số lãi tăng đến 83% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 35 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của LPB trong quý 1/2019 đạt hơn 1,401 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh ngoại hối và vàng giảm 51% chỉ còn gần 25 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm đến 76%, ghi nhận 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động khác mặc dù có giảm lỗ so với cùng kỳ, nhưng vẫn ghi nhận lỗ hơn 105 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 14% ghi nhận gần 725 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 645 tỷ đồng.

Trong kỳ, LPB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 133 tỷ đồng, gấp 2.2 lần so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi ròng LPB trong quý 1/2019 giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 410 tỷ đồng.

So với chỉ tiêu 1,900 tỷ đồng đề ra trong năm 2019 nếu được thông qua vào ĐHĐCĐ sắp tới, LPB chỉ mới thực hiện được gần 22% kế hoạch lãi trước thuế.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của LPB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của LPB

Tại thời điểm 31/03/2019, tổng tài sản của LPB đạt 181,901 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, trong đó cho vay khách hàng gần 123,758 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng của LPB trong quý 1/2019 chỉ suýt soát cùng kỳ năm trước với hơn 125, 843 tỷ đồng.

Tuy nhiên có một điểm sáng là tổng nợ xấu của LPB cuối quý 1/2019 suýt soát so với hồi đầu năm, ở mức 1,682 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 giảm đến 31% và nợ nhóm 5 giảm 15%, nhưng nợ nhóm 4 lại gấp 2.3 lần đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ mức 1.41% hồi đầu năm xuống còn 1.36%.

Chất lượng nợ vay của LPB tại ngày 31/03/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của LPB

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang