Lợi nhuận của HBC tiếp tục đi lùi

27/04/2019 10:141
  •  

Lợi nhuận của HBC tiếp tục đi lùi

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) tiếp tục đi lùi. Đáng chú ý hơn nợ phải trả đã gấp 4 lần chủ sở hữu.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2019 của HBC, doanh thu thuần tăng trưởng gần 11% so với cùng kỳ, xấp xỉ đạt 3,708 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 91% doanh thu, tương ứng hơn 3,367 tỷ đồng, tỷ trọng này cao hơn cùng kỳ dẫn đến lãi gộp giảm hơn 7% xuống còn 340.5 tỷ đồng.

Phần lãi tiền gửi, tiền cho vay và doanh thu tài chính khác chỉ bằng 22-23% cùng kỳ, kéo chi phí tài chính giảm gần 77% về còn hơn 3 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận 57 tỷ đồng, đã giảm 21% so với cùng kỳ; trong đó chủ yếu là tiết giảm chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng giảm 55%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 6%, lần lượt ghi nhận 9 tỷ đồng và 127 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí có giảm so với cùng kỳ nhưng mức tăng của giá vốn cộng với mức giảm của doanh thu tài chính mạnh hơn nên HBC phải báo giảm lãi gần 12% trong quý đầu năm nay với kết quả chưa đến 120 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp, lợi nhuận HBC đi thụt lùi.

Phải thu ngắn hạn còn 10,507 tỷ đồng

Thời điểm cuối quý 1/2019, phải thu ngắn hạn của HBC ở mức 10,507 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng giảm gần 600 tỷ, còn hơn 5,410 tỷ đồng; phải thu theo tiến độ khách hàng hợp đồng xây dựng thì tăng 50 tỷ, ở mức 4,133 tỷ đồng và phải thu khác hơn 743 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ.

HBC cũng đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 392 tỷ đồng, nhích nhẹ so với hồi đầu năm.

Tính đến ngày 31/03/2019, nợ phải trả của HBC ghi nhận gần 12,311 tỷ đồng. Con số này đã gấp 4 lần vốn chủ sở hữu 3,024 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ phải trả, vay và nợ vay tài chính ngắn hạn của HBC ở mức 4,273 tỷ đồng, tăng khoảng 200 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

* ĐHĐCĐ 2019: Tiền thu được từ phát hành không quá lớn nhưng rất quan trọng với HBC

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang