Mặc doanh thu tăng trưởng, lãi ròng DXG giảm nhẹ trong quý 1/2019

21-04-2019 15:58:52+07:00
21/04/2019 15:58 1
  •  

Mặc doanh thu tăng trưởng, lãi ròng DXG giảm nhẹ trong quý 1/2019

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2019. Mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng lãi ròng DXG vẫn giảm nhẹ so với cùng kỳ khi đạt trên 307 tỷ đồng, thực hiện được 26% kế hoạch năm. Đáng chú ý, DXG có khoản thu nhập khác 47 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Trong quý 1/2019, doanh thu thuần của DXG đạt 1,498 tỷ đồng, tăng trưởng gần 27% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền mặc dù giảm nhưng vẫn tiếp tục dẫn đầu trong cơ cấu doanh thu với 817 tỷ đồng, kế đến là dịch vụ môi giới bất động sản 497 tỷ đồng, hợp đồng xây dựng đóng góp 177 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh hơn 93% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận hơn 11 tỷ đồng. Do trong quý 1/2018, DXG có khoản lãi từ thanh lý đầu tư gần 151 tỷ đồng mà kỳ này không có.

Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh 48% lên gần 50 tỷ đồng, bao gồm 47 tỷ đồng chi phí lãi vay và 2.2 tỷ đồng phân bổ chi phí phát hành trái phiếu. Theo kế hoạch, DXG sẽ phát hành tối đa 1,400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5% trong quý 1 và quý 2/2019, với lãi suất không cao hơn 7%/năm.

Các chi phí còn lại như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng trên 43%, lần lượt ghi nhận 124 tỷ đồng và 99 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là chi phí môi giới và quảng cáo tăng từ 19 tỷ đồng ở cùng kỳ lên hơn 46 tỷ đồng.

Một vấn đề đáng lưu ý khác, lợi nhuận khác của DXG tăng đột biến với kết quả gần 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 1.3 tỷ đồng do có 47 tỷ đồng từ thu nhập khác.

Kết quả trong quý 1 vừa qua, DXG lãi ròng hơn 307 tỷ đồng, giảm gần 4% so với quý 1/2018. Với kết quả này, DXG đã thực hiện được gần 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong kỳ, DXG đã vốn hóa chi phí đi vay với số tiền hơn 19 tỷ đồng nhằm tài trợ cho việc xây dựng và phát triển các dự án bất động sản Công ty đang triển khai. Tính đến ngày 31/03/2019, DXG có trên 15 dự án được ghi nhận là bất động sản dở dang với tổng giá trị hơn 3,905 tỷ đồng.

Chi tiết các bất động sản dở dang của DXG tính đến ngày 31/03/2019
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Xét về biến động giá trên thị trường, cổ phiếu DXG vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, giảm hơn 2% trong quý 1/2019 và giảm gần 33% trong 12 tháng qua.

Biến động giá cổ phiếu DXG trong 12 tháng qua

Nguyên Ngọc

FILI

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang