MSB: Kế hoạch lãi trước thuế 2019 hơn 1,860 tỷ đồng, cổ tức 10%

18-04-2019 14:51:32+07:00
18/04/2019 14:51 2
  •  

MSB: Kế hoạch lãi trước thuế 2019 hơn 1,860 tỷ đồng, cổ tức 10%

Ngân hàng TMCP hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019, theo đó Ngân hàng đặt kế hoạch lãi trước thuế 2019 đạt hơn 1,860 tỷ đồng và chia cổ tức tỷ lệ 10%.

HĐQT MSB dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch năm 2019 đều tăng trưởng so với kết quả 2018. Cụ thể, tổng tài sản đạt 153,015 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 87,637 tỷ đồng, tăng 22%. Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 74,294 tỷ đồng, tăng trưởng 35%. Tỷ lệ nợ xấu phấn đấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế 2019 bao gồm cả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng kế hoạch 1,860 tỷ đồng, tăng trưởng tương đương 77%.

Năm 2019, MSB cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 11,750 tỷ đồng lên 12,750 tỷ đồng.

Ngoài ra, MSB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ chia cổ tức với tỷ lệ 10%. Mức thù lao và chi phí HĐQT và BKS cũng được đề xuất tăng lên 4% so với năm 2018, ở mức 18.4 tỷ đồng.

Giá trị trái phiếu VAMC giảm hơn 6,000 tỷ đồng

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của MSB đạt 137,769 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước, vượt 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 2018 đạt gần 1,053 tỷ đồng, gấp 6.4 lần năm trước và vượt gần 443% kế hoạch.

Huy động vốn thị trường 1, gồm cả phát hành trái phiếu đến cuối năm đạt 71,944 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, chiếm 58% trong tổng nguồn vốn huy động. Huy động tổ chức kinh tế và phát hành trái phiếu đạt 26,358 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Huy động dân cư đạt 45,586 tỷ đồng, tăng 2%. Nguồn vốn trung và dài hạn chiếm tỷ trọng gần 28%, nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng 72%.

Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay TCKT, cá nhân và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) năm 2018 đạt 55,169 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và vượt 15% so với kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của MSB là 2.21%. Việc thu hồi nợ xấu đã bán cho VAMC cũng có kết quả tốt. Giá trị trái phiếu VAMC đã giảm 6,005 tỷ đồng, tương đương với 64% danh mục năm 2017.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang