Năm 2019, Chứng khoán Bản Việt lên kế hoạch lãi đi lùi hơn 17%

11-04-2019 11:17:41+07:00
11/04/2019 11:17 0
  •  

Năm 2019, Chứng khoán Bản Việt lên kế hoạch lãi đi lùi hơn 17%

Ngày 10/04/2019, HĐQT của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) đã có phiên họp bàn về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.

Theo biên bản cuộc họp, ông Tô Hải – Thành viên HĐQT đã trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau. Doanh thu dự kiến đạt gần 1,653 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 850 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

So với kết quả năm 2018, Công ty đang đặt chỉ tiêu đi lùi gần 10% về doanh thu và hơn 17% về lợi nhuận sau thuế.

Năm 2018, doanh thu hoạt động của VCI tăng gần 20% so với năm trước, đạt 1,821.5 tỷ đồng. Lãi trước thuế và sau thuế của Công ty lần lượt đạt hơn 1,011 tỷ đồng và 822 tỷ đồng, tăng trưởng đồng đều 26% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra cả năm, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong năm 2018, môi giới là điểm sáng trong hoạt động của VCI với kết quả tăng hơn 100% so với năm trước, doanh thu đạt gần 1,017 tỷ đồng. Mặc dù đi kèm với đó là chi phí môi giới chứng khoán tăng 20% lên 316 tỷ đồng. Thêm nữa, trong quý 4/2018, VCI cũng đã vượt mặt CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) xếp hạng nhất về thị phần môi giới trên sàn HOSE.

Song hoạt động tư vấn của Công ty lại xuống sắc thấy rõ với doanh thu năm 2018 chỉ ở mức 33 tỷ đồng, bằng 13% doanh thu năm trước.

Mảng tự doanh của VCI cũng đi xuống trong năm 2018. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 36% so với năm trước, trong khi khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng tới 64% lên gần 91 tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang