Năm 2019, HNX nghiên cứu cơ chế ký quỹ cho cổ phiếu UPCoM

03-04-2019 17:41:09+07:00
03/04/2019 17:41 0
  •  

Năm 2019, HNX nghiên cứu cơ chế ký quỹ cho cổ phiếu UPCoM

Năm 2019, HNX lên kế hoạch tổng doanh thu hơn 594 tỷ đồng, tăng gần 6% so với thực hiện năm trước. Về mặt lợi nhuận, Sở lên kế hoạch lãi trước thuế 308 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố báo cáo Kế hoạch sản xuất và đầu tư phát triển cho năm 2019. Theo đó, năm 2019, HNX lên kế hoạch tổng doanh thu hơn 594 tỷ đồng, tăng gần 6% so với thực hiện năm trước. Về mặt lợi nhuận, Sở lên kế hoạch lãi trước thuế 308 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018.

Định hướng phát triển năm 2019, HNX sẽ tiếp tục tổ chức tốt, công tác đấu thầu và giao dịch trái phiếu chính phủ; hoàn thiện khung pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng công nghệ cho hoạt động giao dịch trái phiếu.

Tiếp tới, tiếp tục triển khai công tác đấu giá hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, hỗ trợ công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ ba, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ niêm yết và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch, phát triển quy mô thị trường cổ phiếu; Tăng cường giám sát trên thị trường cổ phiếu niêm yết và nâng cao tính minh bạch cho thị trường UPCoM. Theo đó, Sở sẽ tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch. Rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí giám sát giao dịch cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu trên thị trường UPCoM; phối hợp với các công ty chứng khoán phổ biến và triển khai cơ chế tạo lập thị trường trên thị trường cổ phiếu. Đáng chú ý, Sở sẽ nghiên cứu và triển khai cơ chế ký quỹ cho cổ phiếu trên thị trường UPCoM; nghiên cứu xây dựng, triển khai chỉ số quản trị công ty và bộ chỉ số mới phục vụ xây dựng sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán phái sinh.

Đối với kế hoạch sản phẩm, Sở lên kế hoạch triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ; nghiên cứu xây dựng chỉ số VNX200 làm tài sản cơ sở cho hợp đồng tương lai cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn trên chỉ số cổ phiếu và cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tối đa cho việc hợp nhất 2 Sở Giao dịch chứng khoán theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Tài chính.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang